linika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva logo
FAQ - často kladené otázky
obrázok spektra výkonov

Spektrum výkonov

Ročne vykonávame v rámci celého spektra výkonov cca 2000 operácií. K dispozícii máme dve ortopedické operačné sály. Operačné sály sú súčasťou Centrálneho operačného traktu so superaseptickým prostredím potrebným na zabezpečenie optimálnych podmienok ku "kostným" operáciám. K chirurgickému ošetreniu septických stavov využívame špecializovanú septickú operačnú sálu. Spektrum zahŕňa ...

obrázok nadštandardu

Pre pacientov

Informácie slúžiace na Vaše základné oboznámenie s prevádzkou v našom zdravotníckom zariadení. V prípade potreby neváhajte a informujte sa u ošetrujúceho personálu.

Želáme Vám príjemný pobyt a úspešnú liečbu.

obrázok fotiek pracoviska

Naša klinika

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vznikla v roku 1948 ako druhá ortopedická klinika na Slovensku. Od začiatku svojej existencie prešla veľkým vývojom v liečebno-preventívnej a vedecko-výskumnej oblasti. V nadväznosti na rýchle sa rozvíjajúce poznatky ...

obrázok veda a vzdelávanie

Veda a vzdelávanie

Integrálnou súčasťou činnosti klinického pracoviska je vzdelávacia činnosť a realizácia výskumných projektov a to či už vo forme aplikovaného výskumu alebo ak je to možné aj základného výskumu v oblasti činnosti.

obrázok spektra výkonov

Organizované podujatia

S cieľom zlepšovania odbornej úrovne, ale taktiež spoločenských a sociálnych kontaktov organizujeme každoročne viaceré odborné a spoločenské podujatia. Niektoré sú organizované pravidelne a opakovane. Iné nepravidelne, v súvislosti s rôznymi udalosťami a príležitosťami.

obrázok spektra výkonov

Náš tím

Za každým liečebným úspechom je spolupráca v rámci interdisciplinárneho tímu. Lekári, zdravotné sestry, zdravotnícky asistenti a sanitári vedení skúseným vedením, pracujú ruka v ruke, aby ste sa Vy u nás citili dobre.

  • Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v aráli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

  • Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

  • Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

  • V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

  • Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je titánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.


mapka SNP/Ondavská

Klinika ortopédie a traumatológie
pohybového ústrojenstva

Univerzitná nemocnice L. Pasteura
Tr. SNP č. 1
040 11 Košice

☏ : 055/640-3337
fax : 055/640-3200
✉ : ortopedia.snp@unlp.sk

→ mapa
→ inštrukcie k ceste

X

Ako sa mám objednať na operáciu?
Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v areáli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

Kto ma môže odoslať na vyšetrenie?
Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

Aké sú doplatky za operácie?
Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

Ako si objednať nadštandardnú izbu?
V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

Aké umelé kĺby používame?
Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je stitánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.