linika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva logo
FAQ - často kladené otázky
obrázok spektra výkonov

Spektrum výkonov

Ročne vykonávame v rámci celého spektra výkonov cca 2000 operácií. K dispozícii máme dve ortopedické operačné sály. Operačné sály sú súčasťou Centrálneho operačného traktu so superaseptickým prostredím potrebným na zabezpečenie optimálnych podmienok ku "kostným" operáciám. K chirurgickému ošetreniu septických stavov využívame špecializovanú septickú operačnú sálu. Spektrum zahŕňa ...

obrázok nadštandardu

Pre pacientov

Informácie slúžiace na Vaše základné oboznámenie s prevádzkou v našom zdravotníckom zariadení. V prípade potreby neváhajte a informujte sa u ošetrujúceho personálu.

Želáme Vám príjemný pobyt a úspešnú liečbu.

obrázok fotiek pracoviska

Naša klinika

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vznikla v roku 1948 ako druhá ortopedická klinika na Slovensku. Od začiatku svojej existencie prešla veľkým vývojom v liečebno-preventívnej a vedecko-výskumnej oblasti. V nadväznosti na rýchle sa rozvíjajúce poznatky ...

obrázok veda a vzdelávanie

Veda a vzdelávanie

Integrálnou súčasťou činnosti klinického pracoviska je vzdelávacia činnosť a realizácia výskumných projektov a to či už vo forme aplikovaného výskumu alebo ak je to možné aj základného výskumu v oblasti činnosti.

obrázok spektra výkonov

Organizované podujatia

S cieľom zlepšovania odbornej úrovne, ale taktiež spoločenských a sociálnych kontaktov organizujeme každoročne viaceré odborné a spoločenské podujatia. Niektoré sú organizované pravidelne a opakovane. Iné nepravidelne, v súvislosti s rôznymi udalosťami a príležitosťami.

obrázok spektra výkonov

Náš tím

Za každým liečebným úspechom je spolupráca v rámci interdisciplinárneho tímu. Lekári, zdravotné sestry, zdravotnícky asistenti a sanitári vedení skúseným vedením, pracujú ruka v ruke, aby ste sa Vy u nás citili dobre.

  • Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v aráli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

  • Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

  • Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

  • V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

  • Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je titánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.


mapka SNP/Ondavská

Klinika ortopédie a traumatológie
pohybového ústrojenstva

Univerzitná nemocnice L. Pasteura
Tr. SNP č. 1
040 11 Košice

☏ : 055/640-3337
fax : 055/640-3200
✉ : ortopedia.snp@unlp.sk

→ mapa
→ inštrukcie k ceste

X

Ako sa mám objednať na operáciu?
Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v areáli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

Kto ma môže odoslať na vyšetrenie?
Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

Aké sú doplatky za operácie?
Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

Ako si objednať nadštandardnú izbu?
V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

Aké umelé kĺby používame?
Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je stitánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.

X

SARS-CoV-2

• Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu budú v UNLP Košice od 17.5.2021 ambulancie / odborné poradne v UNLP fungovať v štandardnom režime. Ambulancie Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva budú v oboch areáloch UNLP plne v štandardnom režime fungovať od 1.6.2021. Objednanie na ambulantné vyšetrenie je možné telefonicky na jednotlivé ambulancie.

Od 1.6.2021 bude možné realizovať plánované operačné zákroky. Pacienti čakajúci na elektívny výkon na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva budú postupne telefonicky, prípadne písomne, predvolávaní na stanovené nové termíny operácií.

Riaďte sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov. Vstupujte do nemocnice s adekvátnou ochranou nosa a úst. Vstup do nemocnice je regulovaný zdravotníckymi pracovníkmi.

UNLP Koronavirus