linika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva logo
FAQ - často kladené otázky

Základné informácie pre pacientov

Vážení pacienti, cieľom tejto sekcie je Vás informovať o špecifických potrebách, ktoré sú potrebné alebo vhodné počas hospitalizácie na našom pracovisku. Všeobecné informácie sú dostupné taktiež na stránke UN LP v sekcii PRE PACIENTOV.

Tieto informácie slúžia na Vaše základné oboznámenie s prevádzkou v našom zdravotníckom zariadení. V prípade potreby neváhajte a informujte sa u ošetrujúceho personálu.

Želáme Vám príjemný pobyt a úspešnú liečbu.

  • občiansky preukaz, resp. doklad totožnosti
  • identifikačnú kartičku poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu
  • Všetky vyšetrenia realizované v rámci predoperačnej prípravy, RTG snímky, prípadne CT, resp. MRI nálezy. V prípade RTG, CT, MRI vyšetrení prosíme priniesť aj obrazovú dokumentáciu (v súčasnosti zvyčajne uloženú na CD nosiči). Ak boli tieto vyšetrenia realizované v našej nemocnici je obrazová dokumentácia uložená v našom archíve, event. v nemocničnom informačnom systéme. V niektorých prípadoch je potrebné priniesť zdravotnú kartu (resp. jej výpis) od ošetrujúceho praktického lekára.
  • V prípade neplnoletého pacienta je potrebná prítomnosť rodiča až do podpísania informovaného súhlasu s operáciou a anestéziou.
  • Lieky, ktoré dlhodobo užívate (všetky lieky, ktoré sú hradené zdravotnou poisťovňou a sú potrebné pri Vašej liečbe Vám budú poskytnuté). V prípade Vašich osobných liekov, ktoré dlhodobo užívate Vám však doporučujeme si ich priniesť so sebou. Nevieme zaručiť, či budeme mať k dispozícii práve tento liek. V prípade, že takýto liek k dispozícii nemáme a Vy si ich neprinesiete konzultujeme špecialistu v danej oblasti za účelom náhrady za iný, nám dostupný náhradný liek. Niektoré lieky, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou Vám môžu byť odporúčané na zakúpenie v lekárni. Ich zakúpenie nie je povinné.
  • osobné veci v nevyhnutnom rozsahu
  • Pyžamo, župan, domácu obuv (v prípade operácie na dolnej končatine je pre ženy vhodná nočná košeľa, pre mužov voľnejšie pyžamo, ktoré umožňuje lepší prístup k operačnej rane. Je možné si pripraviť spodné prádlo prestrihnutím bočnej časti a všitím „suchého zipsu“ a pod., obuv je vhodnejšia takého charakteru, aby počas chôdze a rehabilitácie nepadala z chodidla.
  • Uterák, hygienické potreby (ako mydlo, šampón, papierové vreckovky, toaletný papier a pod.). V prípade potreby Vám budú v potrebnej miere poskytnuté našimi pracovníkmi.
  • Vhodné je z hygienických dôvodov priniesť si vlastný príbor. V prípade potreby Vám bude poskytnutý našimi pracovníkmi.
  • Ortopedické pomôcky, ktoré používate. V prípade pooperačnej potreby ortopedickej pomôcky Vám bude poskytnutá počas hospitalizácie.
  • Môžete si tiež priniesť mobilný telefón, knihu, časopisy, prehrávač hudby, iné elektronické zariadenia a pod.
  • Rodičia by mali zvážiť použitie elektronických zariadení ako sú mobilné telefóny, MP3 prehrávače, tablety resp. iné elektronické zariadenia u hospitalizovaných detí vzhľadom na možnosť krádeže.

  • väčší finančný obnos
  • šperky a iné cennosti
  • vkladné knižky a doklady o bankových účtoch, event. iné dokumenty, ktoré nie sú potrebné k hospitalizácii

  Upozornenie
  Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo cennejšie, je vhodné uložiť si to do trezoru. Informácie Vám podajú zdravotné sestry jednotlivých oddelení. Taktiež počas operácie si môžete všetky menšie cenné veci odložiť do trezoru na oddelení.

  • Vo všeobecnosti musí byť plánovaná hospitalizácia odsúhlasená Vašou zdravotnou poisťovňou v predstihu. Iba v prípade akútnych a neodkladných stavov (tento stav zhodnotí náš lekár) nie je potrebné odsúhlasenie hospitalizácie.
  • Pred prijatím na plánovanú operáciu je zvyčajne potrebná predoperačná príprava a predoperačné vyšetrenia. O týchto vyšetreniach Vás bude informovať nášindikujúci lekár. K predoperačnej príprave dostanete formulár so žiadosťou o predoperačné vyšetrenie. V prípade potreby je tento formulár k dispozícii aj na našej stránke v sekcii PRE PACIENTOV – NA STIAHNUTIE. Formulár si prosím pozorne prečítajte a realizujte podľa jednotlivých bodov. V prípade, že predoperačná príprava nie je realizovaná v požadovanom rozsahu môže byť Vaša operácia odložená.
  • Pri väčšine operácií je termín uvádzaný v odporúčaní objednávajúceho lekára termínom nástupu na hospitalizáciu a nie dátumom operácie. Iba v malej časti prípadov (po dohovore s objednávajúcim lekárom) je deň prijatia aj dňom operácie. Jedná sa o tzv. jednodňovú chirurgiu.
  • V deň prijatia do nemocnice je potrebné absolvovať a realizovať určitý zákonný administratívny proces. Chápeme, že Vás to obťažuje, ale sme to povinný realizovať a preto Vás prosíme o trpezlivosť.
  • Pacient na príjem prichádza v pracovných dňoch v ranných hodinách (cca o 8.00 – 9.00) na ambulanciu podľa svojho veku a typu ochorenia. Dospelí pacienti sú prijímaní cestou ambulancie pre dospelých na poliklinike na 1. poschodí. Detskí pacienti cestou detskej ambulancie na poliklinike na 2. poschodí. Pacienti po úrazoch cestou Traumatologickej ambulancie OUP, kde boli ošetrovaní aj predtým.
  • Príjem v dňoch pracovného voľna je realizovaný v Traumatologickej ambulancii Oddelenia urgentného príjmu (vstup do lôžkovej časti pri vrátnici) zvyčajne cca medzi 13.00 – 15.00.
  • V prijímajúcej ambulancii bude realizované vstupné vyšetrenie, administratívna časť prijatia. Následne pred prijatím na lôžko je potrebné z hygienických dôvodov sa prezliecť a prezuť do oblečenia, v ktorom budete počas hospitalizácie.
  • Prijímajúci lekár Vás informuje, na ktorom oddelení by ste mali byť hospitalizovaný. Niekedy sa však môže stať, že je potrebný presun na iné oddelenie podľa aktuálnej situácie.
  • Po príchode na lôžkové oddelenie nasleduje administratívne prijatie sestrou a podľa potreby aj lekárom príslušného oddelenia. Sestra Vás bude informovať presnejšie o podrobnostiach hospitalizácie.

  • Väčšina plánovaných operácií je realizovaná na ďalší deň po prijatí pacienta.
  • V niektorých prípadoch je možná plánovaná operácia aj v deň prijatia.
  • Niekedy je však z rôznych dôvodov presun termínu operácie na ďalšie dni. Aj pri naplánovanom termíne operácie sa však niekedy môže stať, že z nami nepredvídateľných dôvodov sa operácia zruší a presunie. Najčastejšie sa to však nedeje v dôsledku našich rozhodnutí.
  • Pri akútnych a neodkladných prijatiach je čas operácie plánovaný podľa lokálneho nálezu, celkového zdravotného stavu a taktiež podľa organizačných možností nemocnice.
  • Poradie operovaných pacientov určujeme my v závislosti od množstva rôznych okolností. Preto Vás žiadame o pochopenie a akceptovanie určeného poradia.

  05:30 - 06:00 budíček
  06:00 - 07:00 meranie fyziologických funkcií (TT, TK), podávanie liekov, príprava na operácie, ranná toaleta
  07:00 - 07:30 vizita
  07:30 - 07:45 odbery biologického materiálu (krv, moč)
  07:45 - 08:15 raňajky
  08:30 - 09:30 veľká vizita - pondelok - prednosta kliniky
  09:30 - 12:00 plnenie ordinácií rannej vizity, podávanie infúzií, preväzy, odborné konziliárne vyšetrenia pacientov, plnenie denného operačného programu, plánovaný príjem a prepúšťanie pacientov
  12:00 - 13:00 obed, podávanie liekov
  13:00 - 14:30 popoludňajší kľud, plnenie denného operačného programu
  14:30 - 17:00 návštevy - viď informáciu návštevné hodiny - Pondelok - Nedeľa - imobilný pacienti na izbách, chodiaci v jedálni (hospitalizovaných pacientov je možné navštíviť aj v iný deň v týždni a kedykoľvek počas dňa, pokiaľ to jeho denný režim a plánované vyšetrenia dovolia, mimo priestoru oddelenia a využiť na návštevu nemocničný park, prípadne halu návštev - vedľa výťahov na prízemí)
  17:00 - 19:00 večera, meranie fyziologických funkcií, podávanie liekov, príprava pacientov na operácie na nasledujúci deň
  19:00 - 20:00 večerná vizita so službukonajúcim lekárom
  20:00 - 22:00 plnenie ordinácií z večernej vizity
  22:00 - 05:30 nočný kľud
  * časové intervali denného režimu sú orientačné a podľa potrieb kliniky môžu byť operatívne upravované

  Stravovanie v nemocnici a predpísaná diéta je súčasť Vašej liečby, preto vo vlastnom záujme požívajte iba stravu podávanú na oddelení. Vaše pripomienky a požiadavky na stravovanie v rámci ordinovanej diéty môžete prekonzultovať s asistentkou výživy.

  • Prepustenie pacienta nastáva po ukončení tej časti liečby (alebo vyšetrení), ktorá si vyžaduje hospitalizáciu. Neznamená to, že Váš zdravotný stav je upravený do normálneho stavu.
  • Zvyčajne je pacient o termíne prepustenia informovaný v dostatočnom predstihu. V prípade menších zákrokov je informovaný o predbežnom termíne prepustenia už pri prijatí. Inak je zvyčajne informovaný v priebehu hospitalizácie. Individuálne je možné dohodnúť si s ošetrujúcim lekárom aj iný termín prepustenia podľa aktuálneho stavu.
  • V prípade operácie v režime tzv. jednodňovej chirurgie je možné prepustenie aj v deň operácie. Na takomto postupe je potrebné sa dohodnúť s lekárom indikujúcim operáciu už pred prijatím. Prepustenie v deň operácie odporúčame iba v prípade operácie v lokálnej anestézii. Po ostatných operáciách odporúčame prepustenie najskôr na ďalší deň po operácii. Individuálne je možné dohodnúť aj iný postup.
  • Prepustenie pacienta si vyžaduje aj určitý zákonný administratívny proces. Zvyčajne je každý deň prepustených viacero pacientov. Celý tento proces vyžaduje určitý čas. Prosíme Vás preto o trpezlivosť. V prípade potreby prepustenia v určitý čas (dohodnutý transport a pod.) informujte včas personál. Ak je to možné, snažíme sa Vám vyhovieť.
  • Naše zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť. Nemôžeme Vám poskytnúť sociálnu starostlivosť o Vás a Vašich príbuzných. Nežiadajte personál o hospitalizáciu, resp. jej predĺženie, ktoré nesúvisí priamo s ochorením pacienta. Po ukončení liečby, ktorá vyžaduje hospitalizáciu na našom pracovisku je pacient prepúšťaný. Môže byť ďalej v ambulantnej starostlivosti (t.j. je doma a chodí na kontroly na ambulanciu) alebo je prekladaný na iné zdravotnícke alebo sociálne pracovisko. V prípade potreby sa vieme informovať o možnosti prijatia aj do sociálneho zariadenia na ďalšiu starostlivosť, ale nie je v našich možnostiach toto prijatie ovplyvniť. Preto po ukončení našej liečby a nemožnosti ďalšieho umiestnenia (ak je takáto potreba zo strany pacienta alebo príbuzných) do sociálneho zariadenia musíme pacienta prepustiť do domácej starostlivosti. Je morálnou aj zákonnou povinnosťou najbližších príbuzných sa o blízkeho človeka postarať.

  • Na prepravu pacienta sú špecializované prepravné spoločnosti. Naša nemocnica nerealizuje transporty pacientov.
  • V prípade potreby sa Vám budeme snažiť dohodnúť prepravu u takýchto spoločností.
  • Takáto preprava je však indikovaná iba zo zdravotných dôvodov. Každý pacient, ktorý je schopný je po liečbe, ktorá neovplyvňuje chôdzu si zabezpečuje dopravu samostatne.

  • Zo zákona vyplýva zdravotnému pracovníkovi informovať pacienta o jeho zdravotnom stave, diagnostických a liečebných postupoch.
  • Pacient má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie a podľa svojho zváženia si robiť zo zdravotnej dokumentácie výpis. Na požiadanie je možné urobiť pacientovi kópiu zo zdravotnej dokumentácie na náklady pacienta.
  • Poskytovanie informácií príbuzným je možné zo zákona iba v prípade smrti pacienta.
  • Poskytovanie informácií telefonicky nie je možné. Preto Vás žiadame, aby ste sa nesnažili získavať podrobné informácie o Vašom príbuznom telefonicky. Môžeme Vás informovať iba všeobecne, v zmysle primeranosti aktuálneho stavu.
  • Poskytovanie zdravotnej dokumentácie príbuzným nie je možné. Najbližší príbuzní (definovaní zákonom) majú právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie iba v zákonom stanovených situáciách.

  V budovách, v ktorých je umiestnená naša lôžková časť kliniky (na tr. SNP č.1) máte k dispozícii viacero služieb:

  • stravovacie bufety
  • lekárne
  • predajňu kníh
  • drogériu
  • výdajne zdravotníckych potrieb
  • predajne čerstvého pečiva
  • bankomaty
  • automaty s nápojmi a občerstvením
  • predajňu spodnej bielizne
  • duchovné služby s modlitebňou
  • park prístupný pacientom a návštevám

  Presnejšie informácie Vám poskytne personál oddelenia. Väčšina prevádzok je umiestnená vo vstupnej časti lôžkového monobloku (vyššia budova) na prízemí. Otváracie hodiny sú najčastejšie od 9.00 do 16.00 počas pracovných dní. Počas víkendu sú zvyčajne otvorené iba bufety. V prípade štátnych sviatkov je väčšina prevádzok zatvorená.

  • V celom nemocničnom areáli je zákaz fajčenia a predaja tabakových výrobkov (vyplývajúci zo zákona).
  • V celom nemocničnom areáli je zákaz predaja a požívania alkoholických nápojov.
  • V prípade opustenia oddelenia bez informovania ošetrujúceho personálu je hospitalizácia ukončená a opustenie je v prípade potreby oznámené na políciu.
  • Napriek tomu, že v niektorých častiach nemocnice je prítomný kamerový systém, nie je možné zabezpečiť stráženie osobných vecí všetkých pacientov. Na oddeleniach dochádza niekedy aj ku krádežiam. Preto si dávajte pozor na Vaše, hlavne cennejšie veci. V prípade potreby si menšie predmety počas operácie môžete odložiť do trezoru.
  • Prosíme Vás, aby ste svojím správaním, prevádzkou Vašich elektronických zariadení a pod. nerušili ostatných pacientov. Predovšetkým v čase nočného pokoja od 22.00 do 6.00 hod.

  • Prijatie dieťaťa
  • Prepustenie dieťaťa
  • Hospitalizácia doprovodu

  • Platba za nadštandardnú izbu
  • Platba za stravovanie doprovodu dieťaťa na oddelení

  Sťažnosti môžete podať aj na riaditeľstve UNLP Košice na oddelení kontroly a sťažností v kancelárii na XII. pavilóne na Rastislavovej 43. Telefonický kontakt je 055/ 615 3013, e-mail: ukost@unlp.sk.


Na tomto mieste Vám ponúkame stručné informácie o zdravotníckych službách poskytovaných v UNLP Košice a o pravidlách, ktoré je treba rešpektovať v záujme nás všetkých. Zamestnanci našej nemocnie Vám chcú poskytnúť kvalitnú zdravotnícku starostlivosť, riešenie problémov nemocničného života a všestranné uspokojovanie Vašich potrieb. K dosiahnutiu úspechu v liečbe je potrebné ovzdušie vzájomnej dôvery. Vzájomná dôvera predpokladá uznávanie práv a povinností každého z nás.

Váš pobyt v nemocnici vyžaduje určité administratívne formality v súvislosti so zisťovaním totožnosti, vypísaním zdravotnej dokumentácie. Žiadame Vás, aby ste sa týmto formalitám s porozumením podrobili. Ak Váš zdravotný stav vyžaduje neodkladné prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, tieto formality zabezpečia Vaši príbuzní, sprievodcovia, alebo zamestnanci UNLP Košice.

Po Vašom prijatí na lôžkové oddelenie je za Vás zodpovedná nemocnica, preto Vás žiadame, aby ste sa po prijatí do nemocnice oboznámili a dodržiavali pravidlá pobytu vo UNLP Košice. Bielizeň a veci osobnej potreby si môžete zobrať so sebou na izbu. Vrchný odev, obuv, tašky a ďalšie osobné veci dajte do úschovy zamestnancom UNLP Košice. Nenechávajte u seba väčšiu sumu peňazí a cenné veci, ale nechajte si ich uložiť. O úschove osobných odevov, vecí a cenností Vám zamestnanci UNLP Košice vyhotovia potvrdenie.

Informácie o plánovanej diagnostike a liečbe Vám povie ošetrujúci lekár pri príjme na oddelenie, priebežne Vás bude informovať o Vašom zdravotnom stave, o výsledkoch vyšetrení, o liečbe počas celej hospitalizácie. Keď Váš zdravotný stav vyžaduje preloženie na iné pracovisko, Váš ošetrujúci lekár Vám objasní príčinu preloženia.

Pravidelné lekárske vizity sa konajú zvyčajne 2x denne a pri nich môžete svojmu ošetrujúcemu lekárovi povedať svoje pripomienky a požiadavky.

V čase od 22:00 do 05:30 hodiny je nočný pokoj. Ak máte nejaký problém privolajte službukonajúcu sestru, ktorá v prípade potreby zavolá lekára.

Pre zachovanie pokoja Vašich spolupacientov Vás žiadame, aby ste televíziu a rádioprijímač využívali so súhlasom ostatných spolupacientov na izbe. Vylúčte veľmi hlučné rozhovory, tlmite svetlá a rešpektujte mienku aj iných.

V prípade potreby môžete využiť poradenstvo a služby sociálneho pracovníka. Kontakt na sociálneho pracovníka Vám poskytne vedúca sestra oddelenia.

V nemocnici Vás môžu navštíviť Vaši príbuzní a priatelia. UNLP Košice nemá striktne stanovené návštevné hodiny. Na lôžkových pracoviskách sú stanovené na každý deň popoludní od 14:30 do 17:00 hod. Avšak hospitalizovaných pacientov je možné navštíviť aj iný deň v týždni a kedykoľvek počas dňa, pokiaľ to nenarúša režim na danom lôžkovom pracovisku. Najvhodnejšie sú však obyčajne popoludňajšie hodiny, medzi 14. a 18. hodinou. Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami aj nemocničný park v oboch areáloch nemocnice a na Triede SNP 1 je k dispozícii aj priestranná hala návštev (vedľa výťahov na prízemí).

Na niektorých oddeleniach sú návštevy obmedzené a počas epidemiologického výskytu ochorení v regióne, napríklad pri vyhlásení chrípkovej epidémie, môžu byť návštevy úplne zakázané v celom zdravotníckom zariadení.

Pri ukončení hospitalizácie Vám Váš ošetrujúci lekár podá informácie o zdravotnom stave, ďalšej liečbe, vyhotoví písomnú správu o doterajšej liečbe a návrh na ďalšiu liečbu pre Vášho ošetrujúceho lekára.

Počas hospitalizácie v nemocnici môžete požiadať o duchovnú službu alebo sa zúčastniť bohoslužieb, ktoré sa konajú v areáli na Rastislavovej 43 v nemocničnej kaplnke v X. pavilón a na Triede SNP 1 v kaplnke nachádza na 1. poschodí pri kluboch zamestnancov.

V oboch areáloch nemocnice sú pre Vás k dispozícii rôzne služby, ktoré môžete využiť: bufety, stánky s ovocím a zeleninou, predaj novín a časopisov, kvetinárstvo a tiež lekárne a očné optiky.

Zo strany vedenia nemocnice je od zamestnancov UNLP Košice vyžadovaná maximálna úcta a zdvorilosť voči chorým. Zamestnanci nemocnice Vaše názory a mienku rešpektujú a uplatňujú vo svojej zodpovednej činnosti. Samozrejmosťou by mala byť aj Vaša zdvorilosť k ostatným chorým, zamestnancom zdravotníckeho zariadenia a jeho návštevníkom. V prípade nezhody medzi Vami a zamestnancami nemocnice, zvážte, či jednanie zamestnancov nemocnice nie je ovplyvnené snahou zlepšiť diagnostiku al ebo liečbu. Pri nespokojnosti sa obráťte na vedúceho kliniky, oddelenia, ktorý zabezpečí nápravu.

Materiálne vybavenie nemocnice je veľmi cenné, nemocnica vynakladá na každý deň hospitalizácie značné prostriedky. Preto vylúčte všetky javy nehospodárnosti a zaobchádzajte s nemocničným majetkom čo najšetrnejšie.

Vaše uznanie za dobrú starostlivosť, návrhy, pripomienky môžete predniesť ústnou alebo písomnou formou. Schránky na vyplnené dotazníky spokojnosti nájdete na každom pracovisku. Prispejte aj vy k tomu, aby sa starostlivosť o chorých v našej nemocnici neustále zlepšovala.

Informované súhlasy

Vážení pacienti, základným zákonným predpokladom poskytovania zdravotnej starostlivosti (okrem výnimočných stavov ohrozenia života) je poskytnutie súhlasu pacienta k vyšetreniam a liečbe. Tento súhlas sa zaznamenáva písomne a nazýva sa informovaný súhlas. Tento dokument sa podpisuje po poučení lekárom, pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti, alebo taktiež v prípade odmietania navrhovanej zdravotnej starostlivosti.

V prípade maloletých pacientov musí informovaný súhlas podpísať zákonný zástupca.

Vo všeobecnosti má informovaný súhlas stanovenú formu, ktorá však neobsahuje presný popis postupu a rizík spojených s daným výkonom. Preto k výkonom, ktoré sú na našom pracovisku veľmi časté je vypracovaný špecifický informovaný súhlas. Informuje Vás v rozšírenom rozsahu o konkrétnom výkone a postupoch spojených s liečbou daného ochorenia.

Informované súhlasy sú vo formáte *.PDF a môžete si ich stiahnuť a preštudovať.

Podrobnosti o jednotlivých diagnostických a liečebných výkonoch vám poskytne ošetrujúci lekár. Tieto informácie sú pre Vás potrebné predovšetkým pri Vašom rozhodovaní o ďalšom liečebnom postupe.

Na stiahnutie

V tejto sekcii si môžete vyhľadať informácie, ktoré potrebujete k predoperačnej príprave a vyšetreniam pred operáciou. Taktiež tu môžete nájsť ostatné informácie a ktoré by ste mohli mať záujem. Sú vo formáte *.PDF a môžete si ich vytlačiť a použiť k príprave na hospitalizáciu.


Nadštandard

Zo zákona vyplýva pre nás ako poskytovateľa zdravotníckych služieb povinnosť poskytovania štandardnej potrebnej zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom. To znamená, že všetci pacienti bez rozdielu majú nárok na všetky zdravotné výkony spojené s diagnostikou a liečbou ich ochorenia na zákonom stanovenej úrovni. Sme štátne zdravotnícke zariadenie a teda nie je v našej nemocnici možné si v súčasnosti priplatiť za účelom poskytnutia napr. iného zdravotného materiálu, uprednostnenia operácie a pod. Preto sa snažíme všetkým pacientom poskytovať tieto štandardné, zákonné podmienky a to na rovnakej úrovni všetkým pacientom. Nami používané materiály (napr. umelé kĺby, materiál používaný pri náhrade väzov, materiál na ošetrenie zlomenín a pod.) sú prvotriednej kvality od uznávaných dlhoročných výrobcov.

Za účelom skvalitňovania našich služieb a podmienok pre našich pacientov prebehla v rokoch 2014 a 2015 rekonštrukcia spoločných sociálnych zariadení na našich oddeleniach 12 A a 12 B. V rámci rekonštrukcie boli vytvorené aj nadštandardné izby pre pacientov, ktorí majú o takúto izbu záujem.

K dispozícii sú pre Vás dve nadštandardné izby dvojposteľové a dve izby jednoposteľové. Izby sú vybavené samostatným hygienickým zázemím (toaleta, sprchovací kút, umývadlo), televízorom. Izby sú umiestnené na oddelení 12 A a 12 B. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naše nadštandardné izby nie sú zariadenia na poskytovanie nadštandardných hotelových, resp. ubytovacích služieb. Sú upravené na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v rámci stavebných a konštrukčných možností našej budovy.

Pri prijatí na oddelenie dostanete k dispozícii diaľkový ovládač od TV.

V prípade Vašej potreby a záujmu je Vám možné poskytnúť kľuč od izby za účelom zabránenia krádeže Vašich vecí. K dispozícii na oddelení máme kópiu kľúča. Prosíme, počas Vašej prítomnosti v izbe ju nezamykajte. Váš zdravotný stav si môže vyžiadať náhly zásah.

Cena za jednu noc v nadštandardnej izbe dvojposteľovej je stanovená na 12 EUR. V prípade, že si chcete rezervovať celú jednu dvojposteľovú izbu je poplatok 24 EUR. Cena za jednu noc v nadštandardnej jednoposteľovej izbe je 17 EUR.

Cenník nadštandardných izieb je oficiálne určený UN LP a nie je nami ovplyvniteľný.

V prípade záujmu o nadštandardnú izbu je možné si ju po upresnení termínu operácie rezervovať na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. na t.č. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B. Ak sa rozhodujete o využití tejto izby pri nástupe na hospitalizáciu, môžete sa informovať, či je k dispozícii voľné miesto. V prípade, že Vám priestory, resp. forma nadštandardnej izby nevyhovuje, prípadne z iných dôvodov, môžete kedykoľvek požiadať o presun na štandardnú izbu, kde Vám bude poskytovaná zdravotná starostlivosť ďalej.

Dúfame, že budete s našimi službami spokojní a Váš pobyt na našom pracovisku bude pre Vás a Vaše zdravie prínosom.

X

Ako sa mám objednať na operáciu?
Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v aráli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

Kto ma môže odoslať na vyšetrenie?
Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

Aké sú doplatky za operácie?
Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

Ako si objednať nadštandardnú izbu?
V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

Aké umelé kĺby používame?
Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je titánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.

X