linika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva logo
FAQ - často kladené otázky
replantPicture

✆ 055/640-3129

Od 1. novembra 2019 je dostupná replantačná pohotovosť pre amputačné poranenia ruky, resp. poranenia ruky vyžadujúce revaskularizáciu, pre Košický a Prešovský kraj.

Ide o ošetrenia subtotálnych až totálnych amputácií od úrovne zápästia distálne, kt. sú indikované k replantácii, prípadne ošetrenia úrazov od zápästia distálne vyžadujúce revaskularizáciu periférnej časti mikrochirurgickou technikou.

  • absolútne indikácie – palec, viac prstov, dlaň, zápästie, amputácie u detí

  • relatívne indikácie – jeden trojčlánkový prst

  • absolútne kontraindikácie – nesúhlas pacienta, iné život ohrozujúce poranenia

  stabilizácia : intravenózna linka, kryštaloidy, profylaxia tetanu, analgetiká, elevácia končatiny, 1. dávka antibiotika intravenózne (AMOKSIKLAV 1,2 g/AXETINE 1,5 g/CLINDAMYCIN 600 mg),

  • ak to časové horizonty dovoľujú zrealizovať odber perif. krvi : základné laboratórne predoperačné vyšetrenia – krvný obraz, koagulogram, zákl. biochémia – Gluk., Ur., Kr., Bi, celk. bielk., AST, ALT, Na, K, oSmol, kt. výsledky následne telefonicky dohlásiť na tel. číslo traumatologickej ambulancie: 055/640-3129

  • krvácanie z pahýľu zastavovať zásadne kompresiou, NIKDY nekoagulovať, jemnými ligatúrami na koncoch ciev iba u masívnych krvácaní väčších ciev (VÝNIMOČNE)

  • pri subtotálnych amputáciách nikdy neprerušovať kožné mostíky, poranenú časť kryť vlhkými sterilnými obkladmi a fixovať dlahou

  • pripraviť pacienta a amputát k transportu čo najrýchlejšie, transport najlepšie v ľahu, nezabudnúť na dokumentáciu pacienta

  • opláchnuť amputát aj pahýľ fyziologickým roztokom, nepoužívať agresívne dezinfekčné prostriedky typu peroxidu, alkoholových či jódových prípravkov

  • zabaliť do sterilného obväzového materiálu, navlhčeného fyziologickým roztokom, bez použitia dezinfekčných prostriedkov

  • zabalenú amputovanú časť vložiť do nepremokavého obalu (napr. sterilná chirurgická rukavica), vodotesne uzavrieť a ponoriť do vody s prímesou ľadu (voda : ľad = 2:1)

  koagulovať krvácajúce cievy (výnimočne jemná ligatúra pri silnom krvácaní tesne na koniec cievy)

  prerušovať kožné mostíky u subtotálnych amputácií

  • ukladať amputát priamo do ľadu, zamrzol by!

  • ukladať amputát priamo do akejkoľvek tekutiny

  čo, ako, čím – mechanizmus úrazu

  úroveň amputácie, stranovú dominanciu pacienta

  stav amputátu a pahýľa, v prípade subtotálnych amputácií stav periférie

  čas úrazu, čas od kedy je amputát chladený

  • vek pacienta, aktuálny zdravotný stav, pridružené poranenia, návyky (fajčenie, počet cigariet denne) a závažné chronické ochorenia, hlavne : diabetes, ateroskleróza, iné angiopátie, hepatopátia, nefropátia, užívanie liekov, antikoagulancií/antiagregancií...

  • pacientov postoj k replantácii

  fotodokumentácia pahýľu, amputátu, fotodokumentácia RTG (pahýľov aj amputátov) snímok - je ideálne, pokiaľ v dobe Vášho telefonátu, už bola odoslaná na emailovú adresu: replant@unlp.sk

  • k prehľadnému zozbieraniu informácií je vhodné využiť protokol primárneho ošetrenia

  • Traumatologická ambulancia Oddelenia urgentného príjmu, UNLP v Košiciach, Trieda SNP č. 1 : ✆ 055/640-3129

  • Traumatologická ambulancia Oddelenia urgentného príjmu, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice


X

Ako sa mám objednať na operáciu?
Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v areáli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

Kto ma môže odoslať na vyšetrenie?
Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

Aké sú doplatky za operácie?
Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

Ako si objednať nadštandardnú izbu?
V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

Aké umelé kĺby používame?
Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je titánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.

X