linika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva logo
FAQ - často kladené otázky

Sponzoring

Naše zdravotnícke zariadenie je štátnou organizáciou. Napriek tomu, že nie je potrebné osobitne doplácať na našom pracovisku k žiadnym výkonom, dostávajú pacienti u nás minimálne rovnako kvalitné implantáty ako na súkromných pracoviskách, kde od pacientov je požadovaný povinný doplatok. Náklady na všetky tieto medicínske materiály sú u nás zahrnuté v štandardnej platbe od zdravotnej poisťovne. Nie je však možné už z týchto obmedzených prostriedkov zlepšovať stav a vybavenie pracoviska do takej miery, ako by sme chceli. Vzhľadom k tomu si Vás dovoľujeme informovať o možnosti prostredníctvom našej neziskovej organizácie prispieť k skvalitňovaniu prostredia, v ktorom ste sa liečili alebo sa budete liečiť Vy alebo Vaši blízky.

Ako boli využité prostriedky od našich sponzorov je možné vidieť aj vo fotogalérii. V nej môžete porovnať zmenu, ktorú sa podarilo realizovať na časti kliniky – oddelenie A v roku 2014. V ďalších rokoch sa realizovala s použitím aj sponzorských prostriedkov rekonštrukcia hlavne sociálnych zariadení na oddelení B v roku 2015, D a E v roku 2016 a v roku 2017 až 2018 oddelenia C. Vzhľadom k limitovanému objemu prostriedkov, ktoré sa podarilo získať, nie je možné naraz realizovať všetky potrebné zlepšenia. V prípade získania ďalších prostriedkov budeme v obnovovaní priestorov pokračovať. Samozrejme, že prostriedky boli použité aj na ďalšie potrebné investície. Z nich najvýraznejšia bolo zakúpenie ultrazvukového prístroja pre vyšetrovanie pohybového aparátu.

Pro Orthopediae, n.o.

S klinikou spolupracuje nezisková organizácia Pro Orthopediae, prostredníctvom ktorej môžete finančne prispieť na skvalitnenie činnosti pracoviska a to či už ako priamy dar na nižšie uvedené číslo účtu alebo formou poukázania 2% z dane z príjmu.

Pro Orthopediae, n.o.
Súľovská 5807/15, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO 35 583 355
DIČ 2022695609
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky č. ú.: 1042494007/1111,
IBAN : SK23 1111 0000 0010 4249 4007
SWIFT: UNCRSKBX
kontaktná osoba: MUDr. Štefan Štolfa, PhD., ☏ 055/640 3535, ✉ stefan.stolfa@unlp.sk

X

Ako sa mám objednať na operáciu?
Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v areáli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

Kto ma môže odoslať na vyšetrenie?
Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

Aké sú doplatky za operácie?
Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

Ako si objednať nadštandardnú izbu?
V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

Aké umelé kĺby používame?
Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je titánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.