linika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva logo
FAQ - často kladené otázky

Ambulancie sú rozmiestnené podľa zamerania v oboch areáloch univerzitnej nemocnice - jednak na Tr. SNP, ako aj na Rastislavovej ulici.

Denne je v prevádzke viacero ortopedických ambulancií (vrátane osteologických) pre dospelých - na poliklinike Tr. SNP č. 1 na 1. a 2. poschodí, ďalšie v areáli Univerzitnej nemocnice na Rastislavovej č. 43, v pavilóne XXVIII. – Pavilón zdravia, ktorých organizačnou súčasťou je aj infúzna jednotka slúžiaca na ambulantné podávanie infúznej liečby.

Pre detských pacientov sú dostupné dve ambulancie - jedna na 2. poschodí polikliniky na Tr. SNP č. 1 a druhá v areáli Univerzitnej nemocnice - Rastislavova 43, Pavilón zdravia (Pavilón XXVIII.).

Okrem týchto ambulancií naši lekári pracujú aj v ambulanciách v Združenej tkanivovej banke - areál UNLP na Rastislavovej ulici, pavilón č. 1.

Nepretržitá prevádzka je v ambulanciách na ošetrovanie úrazov a akútnych ortopedických stavov na Oddelení urgentného príjmu na Tr. SNP č.1. Od 1.2.2022 je v prevádzke ambulancia úrazovej chirurgie na 2. poschodí polikliniky, Tr. SNP č. 1.

Ortopedické ambulancie

Ordinačný čas – časť vyčlenená pre vyšetrenie pacientov. Obedňajšia prestávka podľa aktuálneho počtu pacientov 30 min. Pacienti sa môžu na vyšetrenie objednať na telefónnom čísle pod príslušnou ambulanciou. V prípade špecifických ťažkostí Vás sestra na základe Vašich informácií objedná do ambulancie a k lekárovi, ktorý sa danou problematikou zaoberá.

Poliklinika, Tr. SNP č.1:

 

poliklinika tr. SNP 1, Košice
Detská ortopedická ambulancia
pondelok 08:30-12:00 MUDr. Ondrej Fehér
utorok 08:30-12:00 MUDr. Ján Pobeha
08:30-12:00 MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH
streda 08:30-12:00 MUDr. Svetlana Andrejčáková
štvrtok 08:30-12:00 MUDr. Ondrej Fehér
☏ k objednaniu : 055/640-3492
2. poschodie polikliniky, číslo dverí 245
 
Ultrazvukové vyšetrenia novorodencov
pondelok 12:00-13:00 MUDr. Ondrej Fehér
utorok 10:00-10:30 MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH
štvrtok 12:00-13:00 MUDr. Ondrej Fehér
☏ k objednaniu : 055/640-3492
2. poschodie polikliniky, číslo dverí 245
* prípadne čas vyšetrenia upresnený telefonicky sestrou
 
Ultrazvukové vyšetrenia pohybového aparátu
pondelok a streda 13:00-14:30 podľa denného rozpisu
☏ k objednaniu : 055/640-3492
2. poschodie polikliniky, číslo dverí 245
 
Ortopedická ambulancia IV. (osteologická/ERAS)
pondelok 8:30-12:00 MUDr. Martin Foľvarský, MPH
utorok |ERAS| 8:30-12:00 MUDr. Martin Kalanin /
MUDr. Rastislav Šepitka, MPH
štvrtok 8:30-12:00 MUDr. Matúš Bereš, PhD.
☏ k objednaniu : 055/640-3563
1. poschodie polikliniky, číslo dverí 112
 
Ortopedická ambulancia I.
pondelok 08:30-14:00 MUDr. Jakub Blaško
utorok 08:30-14:00 MUDr. Barbora Diheneščíková
streda 08:30-14:00 MUDr. Samuel Matanin
štvrtok 08:30-14:00 MUDr. Kamil Kopčík
piatok 08:30-14:00 MUDr. Ondrej Stebnický
☏ k objednaniu : 055/640-3563
1. poschodie polikliniky, číslo dverí 112
 
Ortopedická ambulancia II.
streda 08:00-13:00 MUDr. Vladimír Filip, PhD.
štvrtok 08:00-13:00 MUDr. Rastislav Šepitka, MPH
piatok 08:00-13:00 MUDr. Štefan Štolfa, PhD.
☏ k objednaniu : 055/640-3563
1. poschodie polikliniky, číslo dverí 112
 
Ortopedická ambulancia III.
pondelok 08:00-12:00 MUDr. Juraj Bielek
utorok 08:00-12:00 MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH
streda 08:00-12:00 MUDr. Peter Nemec
☏ k objednaniu : 055/640-3563
1. poschodie polikliniky, číslo dverí 112
 
Ortopedická ambulancia V./FLS
pondelok |FLS| 08:00-12:00 MUDr. Barbora Diheneščíková /
MUDr. Ondrej Stebnický
streda 08:00-12:00 prof. MUDr. Marek Lacko, PhD.
štvrtok 08:00-12:00 MUDr. Dávid Sokol
☏ k objednaniu : 055/640-3492
2. poschodie polikliniky, číslo dverí 245
 
Ambulancia úrazovej chirurgie
pondelok 08:00-13:00 MUDr. Peter Hrdlík
utorok 08:00-13:00 MUDr. Marián Huňár
streda 08:00-13:00 MUDr. Michal Kaselya, MHA
štvrtok 08:00-13:00 MUDr. Michal Kaselya, MHA
piatok 08:00-13:00 MUDr. Kamil Kopčík
☏ 055/640-3507
2. poschodie polikliniky, číslo dverí 249

 

Pavilón zdravia, XXVIII. pavilón, areál Rastislavova 43:

 

Rastislavova 43, Košice

Osteologická ambulancia a denzitometria

Organizačnou súčasťou ortopedických ambulancií je aj denzitometrické pracovisko s osteologickou ambulanciou. Tieto ambulancie sú situované v XXVIII. pavilóne - pavilóne zdravia.

Osteologická ambulancia
pondelok 07:30-10:00 MUDr. Jozef Kollár
streda 07:30-13:00 MUDr. Jozef Kollár
☏ k objednaniu : 055/615-2758
pavilón zdravia - XXVIII.
 
Denzitometria
utorok, štvrtok, piatok 08:30-14:00
☏ k objednaniu : 055/615-2753
pavilón zdravia - XXVIII.

Infúzna jednotka

Infúzna jednotka slúži na aplikáciu infúznej liečby ordinovanej ortopédom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Disponuje 6 ležadlami. Infúzna liečba sa po ordinácii lekárom podáva na základe objednania v dopoludňajších hodinách, v pracovné dni. Pacienti oceňujú možnosť absolvovania infúznej liečby ambulantnou formou, bez nutnosti hospitalizácie.

Infúzna jednotka
pondelok - piatok 07:30-14:00
☏ k objednaniu : 055/615-2586
pavilón zdravia - XXVIII.
Ortopedická ambulancia I.
pondelok 10:30-13:00 MUDr. Jozef Kollár
utorok 07:30-13:00 MUDr. Jozef Kollár
streda 07:30-13:00 MUDr. Yousef Samir Yousif Naser
štvrtok 07:30-13:00 MUDr. Jozef Kollár
piatok 07:30-13:00 MUDr. Jozef Kollár
☏ k objednaniu : 055/615-2582
☏ ambulancia : 055/615-2579
pavilón zdravia - XXVIII.
 
Ortopedická ambulancia II.
pondelok 07:30-13:00 MUDr. Ján Krajník
utorok 07:30-13:00 MUDr. Ján Krajník
streda 07:30-13:00 MUDr. Ján Krajník
štvrtok 07:30-13:00 MUDr. Ján Krajník
piatok 07:30-13:00 MUDr. Ján Krajník
☏ k objednaniu : 055/615-2582
☏ ambulancia : 055/615-2580
pavilón zdravia - XXVIII.
 
Detská ortopedická ambulancia
pondelok 07:30-13:00 MUDr. Judita Horváthová
streda 07:30-13:00 MUDr. Judita Horváthová
štvrtok 07:30-13:00 MUDr. Judita Horváthová
piatok 07:30-13:00 MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH
☏ k objednaniu : 055/615-2582
☏ ambulancia : 055/615-2578
pavilón zdravia - XXVIII.
 
Ultrazvukové vyšetrenia novorodencov
streda, piatok čas vyšetrenia podľa ☏ objednania
☏ k objednaniu : 055/615-2582
pavilón zdravia - XXVIII.
 
Ambulancia ortopedickej protetiky
streda 10:15-14:15 MUDr. Martin Foľvarský, MPH
štvrtok 07:30-13:00 MUDr. Bc. Jozef Bogdan
piatok 07:30-12:30 MUDr. Bc. Jozef Bogdan
☏ k objednaniu : 055/615-2583
* objednávanie je možné iba počas ambulantných dní
pavilón zdravia - XXVIII.
 

 

I. pavilón, Združená tkanivová banka, areál Rastislavova 43:

 

Rastislavova 43, Košice
Ortopedická ambulancia
utorok 08:30-15:30 MUDr. Judita Horváthová
streda 08:00-14:00 MUDr. Juraj Barej, MPH
piatok 08:00-14:00 MUDr. István Mitró, PhD., MPH
☏ k objednaniu : 055/615-2075
Združená tkanivová banka - Pavilón I.
 

 

Traumatologické ambulancie, Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP č.1

 

Traumatologické ambulancie oddelenia urgentného príjmu, Tr. SNP 1, Košice

Traumatologické ambulancie

Súčasťou Oddelenia urgentného príjmu sú dve traumatologické ambulancie, kde v špecializovaných priestoroch prebieha nepretržité ošetrovanie úrazov pohybového aparátu. Vzhľadom k charakteru práce nie je možné objednávanie na presný čas. Pacienti sú v prípade štandardných stavov ošetrovaní v poradí, v akom prichádzajú. V prípade čerstvých úrazov, pacientov privezených záchrannou službou, iných akútnych stavov určuje poradie ošetrenia lekár a to bez ohľadu na čas príchodu. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade kumulácie viacerých akútnych ošetrení je možné aj dlhšie čakanie. Všetci pacienti s akútnym stavom sú však vždy ošetrení. Mimo bežných ordinačných hodín sa kontroly nevykonávajú.

 • Ordinačné hodiny Ústavná pohotovostná služba
  pondelok 07:30-15:30 15:30-07:30
  utorok 07:30-15:30 15:30-07:30
  streda 07:30-15:30 15:30-07:30
  štvrtok 07:30-15:30 15:30-07:30
  piatok 07:30-15:30 15:30-07:30
  Ústavná pohotovostná služba
  sobota nepretržite
  nedeľa nepretržite
  ☏ : 055/640-3129
  Oddelenie urgentného príjmu, UN L. Pasteura, Tr. SNP č. 1
X

Ako sa mám objednať na operáciu?
Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v areáli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

Kto ma môže odoslať na vyšetrenie?
Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

Aké sú doplatky za operácie?
Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

Ako si objednať nadštandardnú izbu?
V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

Aké umelé kĺby používame?
Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je titánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.