linika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva logo
FAQ - často kladené otázky

Sekretariát

UNLP Andrea Arvaiová   ☏ : 055/640 3337
LF UPJŠ Mgr. Monika Batiová   fax : 055/640 3200
      ✉ : ortopedia.snp@unlp.sk
       

Vedenie pracoviska

   
  prof. MUDr. Marek Lacko, PhD.  
  prof. MUDr. Marek Lacko, PhD.
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3538
  ☏ sekretariát UNLP 055/640-3337
  ☏ sekretariát LF UPJŠ 055/640-3537
  ✉ ortopedia.snp@unlp.sk

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia V.
  streda 08:00-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3492
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 245
   
  MUDr. Vladimír Filip  
  MUDr. Vladimír Filip, PhD.
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3542
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia II.
  streda 08:00-13:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
   
  PhDr. Marcela Diheneščíková  
  PhDr. Marcela Diheneščíková
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3536
  ✉ ortopedia.snp@unlp.sk
   
   
   
   
  MUDr. Yousef Samir Yousif Naser  
  MUDr. Yousef Samir Yousif Naser
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3535
  ✉ yousifnsr@yahoo.com
   
   
   

  Odborné zameranie

  Vo svojej praxi sa venuje onkoortopédii, traumatológii pohybového ústrojenstva, endoprotetike bedrového kĺbu, kolena a lakťa ako aj rekonštrukčným výkonom na zápästí a lakti.

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia I.
  streda 07:30-13:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2582
  Pavilón zdravia - Pavilón XVIII., Rastislavova 43

  Vzdelanie

  Ukončil štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 2010 s vyznamenaním. V roku 2015 získal špecializáciu v odbore ortopédia. V roku 2016 získal Európsku atestáciu z ortopédie a traumatológie v Lisabone (Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology – FEBOT). Momentálne je zaradený do doktorandského štúdia na LFUK v Bratislave.

  Zamestnanie

  Od roku 2010 do roku 2012 pracoval na Ortopedickom oddelení Nemocnica Košice-Šaca. Od roku 2013 do roku 2019 pracoval na I. Ortopedicko-Traumatologickej klinike v Bratislave. Od septembra 2019 pracuje na Klinike Ortopédie a Traumatológie Pohybového Ústrojenstva v UNLP Košice. Počas praxe absolvoval viacero zahraničných stáži ako napr. vo Viedni a Grazi.

   
  MUDr. Ján Pobeha  
  MUDr. Ján Pobeha
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3543
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia V.
  utorok 08:30-12:30 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3492
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 245
   
  MUDr. Ondrej Fehér  
  MUDr. Ondrej Fehér
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3552
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Detská ortopedická ambulancia
  pondelok 08:30-12:00 hod.
  štvrtok 08:30-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3492
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 245
   
  MUDr. István Mitró  
  MUDr. István Mitró, PhD., MPH
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-4327
   
   
   
   

  Odborné zameranie a aktivity

  V rámci odbornosti do centra záujmu patrí úrazová chirurgia dospelých a detí, športová traumatológia – rameno, koleno, členok, malé kĺby, chirurgia ramena – ultrazvukové vyšetrenie, bolesť ramena, poúrazové stavy V rokoch 2002, 2006 hokejový reprezentačný lekár SR 17, 1999 – 2008 lekár HC Košice – Juniori, dorast, 2007/2008 lekár Slávie TU Košice – basketbal.

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia II.
  piatok 08:00-14:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2075
  Združená tkanivová banka - Pavilón I., Rastislavova 43

  Vzdelanie

  V rokoch 1987-1991 Gymnázium Opatovská 7 Košice. V rokoch 1991 - 1997 Lekárska Fakulta, UPJŠ, Košice.

  Prehľad praxe

  9/1997 - 8/2013 Klinika úrazovej chirurgie - Trauma centrum UNLP, Košice. 9/2013 - doteraz Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP, Košice. 9/1997 - 9/1998 Základné vojenská služba. 10/2003 - 11/2003 AAF stáž chirurgie ramena a úrazovej chirurgie, Landeskrankenhaus, Salzburg, Rakúsko.

  Atestácie

  • 09.10.2001 - chirurgia
  • 19.10.2006 - úrazová chirurgia
  • 18.12.2015 - ortopédia

  Certifikované kurzy

  • 3-4.12.1998 - Otvorené zlomeniny, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Košice
  • 11-12.11.1999 - Infekcie v kostnej chirurgii a traumatológii, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Košice
  • 25-26.3.1999 - Diagnostika a terapia abdominálnych poranení, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Košice
  • 24-25.9.1999 - Členkové zlomeniny, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Košice
  • 10-11.2.2000 - Poranenia hrudníka, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Košice
  • 6-7.4.2000 - Detské zlomeniny , Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Košice
  • 23-24.11.2000 - Nové trendy, indikácie a techniky v konzervatívnej liečbe zlomenín, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Košice
  • 25-26.1.2001 - Liečba otvorených zlomenín, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Košice
  • 9.10.2001 - Atestačná skúška z chirurgie
  • 10-16.1.2002 - Salzburg - Cornell seminar in Bone and joint Surgery, Weill Medical College of Cornell University, Salzburg, Rakúsko
  • 27-29.1.2003 - Nové trendy v artroskopii kolenného kĺbu , Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
  • 17-19.2.2003 - AO Course, Principels of Operative Fractures Treatment, Miskolc, Maďarsko
  • 15.8.2003 - Kurz - Martin HBS –Headles Bone screw fixation technik, Štrbské pleso
  • 15-17.4.2004 - Artroskopický kurz s cvičením na kadáveroch, Basic and Advanced Shoulder arthroscopy istructional course – organised by EESC/ESSSE, with cadaver training , Budapešť, Maďarsko
  • 5.3.2004 - Arthrex Shoulder Training center / rotator cuff repair, shoulder instability, biceps tenodesis, shoulderprothesis Univers 3D – Austria/Vien
  • 28.6.2004 - Artroskopické riešenie postraumatickej instability ramenného kĺbu pomocou operačnej techniky Bio FasTak, Bratislava, Slovenská spoločnosť artroskopie a športovej traumatológie
  • 12.11.2004 - Artroskopia kolenného kĺbu a protetické náhrady kolenného kĺbu, Viedeň, Rakúsko/Works hop - Arthroscopic knee surgery and joint replacement/Nemocnica - Krankenhaus Barmherzige Schwestern
  • 13.11.2004 - Seminár OGU /Osterreichische Gesellschaft fur Unfallchirurgie/ - Rakúska spoločnosť pre úrazovú chirurgiu – Predlaktie a lakeť, Wiedeň, Rakúsko
  • 13.11.2004 - Workshop OGU /Osterreichische Gesellschaft fur Unfallchirurgie/ Rakúska spoločnosť pre úrazovú chirurgiu - Ultrazvukové vyšetrenie ramenného kĺbu, Viedeň, Rakúsko
  • 14.11.2004 - Seminár OGU /Osterreichische Gesellschaft fur Unfallchirurgie/ - Rakúska spoločnosť pre úrazovú chirurgiu – Rameno, Wiedeň, Rakúsko
  • 6-8.4.2004 - AO Course – pokročilí - Advances in fracture treatment, Plzeň, Česká republika
  • 24.6.2005 - Artroskopická stabilizácia ramenného kĺbu metódou Fastak, Slovenská spoločnosť artroskopie a športovej traumatológie, Bratislava
  • 17.2.2006 - Artroskopia a protetické náhrady ramenného kĺbu, Nemocnica - Krankenhaus Barmherzige Schwestern, Wiedeň, Rakúsko
  • 11-12.5.2006 - Shoulder symposium, České Budějovice, Česká republika
  • 23-24.5.2006 - Workshop Kolena a ramena - Knee and shoulder workshop, Arthrex international Training center – Karlsfeld/ Mníchov, Nemecko
  • 9-10.6.2006 - International Knee and Shoulder conference, Kitzbuhel, Rakúsko
  • 8-11.10.2006 - Salzburský seminár – Detská ortopédia / Salzburg CHOP Seminar – Pediatric Orthopedic Surgery/ AAF, Salzburg, Rakúsko
  • 20.10.2006 - Inovatívne riešenia instability ramenného a kolenného kĺbu, Bratislava, Slovenská spoločnosť artroskopie a športovej traumatológie
  • 21.6.2007 - Workshop – Smith and Nephew – Vnútrodreňpvé klincovanie Tri-Gen and s+N nails, Nyiregyhaza – Maďarsko
  • 22.6.2007 - Workshop – Sanatmetal – Manažment krčkových a pertrochanterických zlomenín, Nyiregyhaza - Maďarsko
  • 22.6.2007 - Symposium – Stryker-Scanmedic – Nová kapitola gamma klincov v Maďarsku, Nyiregyhaza - Maďarsko
  • 11-17.11.2007 - Salzburský seminár pre lekárov - Salzburg Weill Cornel l Seminar in Trauma and Emergency surgery , Salzburg- Rakúsko
  • 14-15.12.2007 - Artroskopický kurz s cvičením na kadáveroch - Arthrex Knee and Shoulder Course at the Institute of Anatomy of Paracelsus Private Medical University, Salzburg – Austria
  • 18-19.4.2008 - Kurz chirurgie ramena , Shoulder instructional course, Zagreb – Chorvátsko
  • 17-18.4.2009 - Instructional course EFORT Budapest - Poranenia chrupky
  • 29.4-1.5.2009 - Trauma videosymposium – Articular fracture treatment, České Budejovice
  • 26-27.6.2009 - Arthro Munich 3rd international symposium on operative and biologic treatments in sport medicine and orthopaedics
  • 18-20.12.2009 - Kurz muskuloskeletal. sonografie - Vysoké Tatry SZU
  • 1-2.4.2011 - 2nd. international clinical anatomy course – shoulder, Padova – Italy
  • 23-24.5.2011 - AO master seminar – Proximal humerus fracture, Praha
  • 29-30.8.2011 - AO Trauma faculty education program, Budapest
  • 29.9.2012 - Kadaverozny kurz – ASK hornej končatiny, ECZPA, Brno
  • 6-7.10.2012 - Arthrex Knee and shoulder cadaver course, Munich
  • 22-23.3.2012 - Patellofemoral joint, Spring symposium, Praha
  • 27-28.4.2012 - AO Master seminar Fracture around knee, Barcelona
  • 26.10.2012 - Možnosti ošetrenia chrupky, odborný seminár NsP Šaca
  • 4/2012 - AO Trauma Advance symposium – comlpication in fracture treatment, Košice, domáca fakulta
  • 2012 - AO trauma advance course, Košice, slovenská fakulta
  • 2013 - AO trauma Basic course Bratislava, slovenská fakula
  • 2-3.11.2012 - AO master seminar – IM nailing, Israel
  • 12-14.5.2013 - AO Master cadaver workshop, Luzern
  • 17.5.2013 - C nail pri zlomenine pätnej kosti, Tále
  • 2013 - AO trauma master seminar – Foot and Ankle, Tále
  • 27-28.8.2015 - Ultrazvukový kurz – Vyšetrenie bedrového kĺbu u novorodencov, Ortopedická kl. KDNsP Bratislava
  • 4/2014 - AO Trauma Master symposium – Elbow, Košice, chair a člen domácej fakulty
  • 11/2015 - AO Trauma master szmposium – Shoulder, Tále domáca fakulta
  • 9/2016 - AO Master Symposium - Zlomeniny hornej končatiny – člen domácej československej fakulty
  • 12/2016- AO Trauma master symposium – Fracture around knee – domáca fakulta

  Jazykové znalosti

  • Slovenčina - materinský jazyk
  • Angličtina - aktívne
  • Maďarčina - materinský jazyk
  • Nemčina - pasívne
  • Ruština - pasívne
  • Francúzština - základy

  Členstvo v organizáciách

  AO trauma
  Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
  Slovenska spoločnosť pre artroskopiu a športovú traumatológiu - SSAST
  Rakúska úrazová spoločnosť - OGU
  Maďarská spoločnosť pre chirurgiu lakťa a ramena
  Čakateľ na členstvo v SECEC – Európska spoločnosť pre chirurgiu ramena a lakťa

   
  MUDr. Dávid Sokol  
  MUDr. Dávid Sokol
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-4327
  ✉ david.sokol@unlp.sk
   
   
   

  Odborné zameranie

  Do centra záujmu patria infekcie a nádory pohybového aparátu, ochorenia ramenného a bedrového kĺbu, endoprotetika bedrového kĺbu, artroskopická operatíva kolena a ramena, traumatológia pohybového aparátu, sonografia musuloskeletálneho aparátu vrátane intervenčnej sonografie.

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia V.
  štvrtok 08:00-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 245

  Vzdelanie

  V roku 2001 ukončené stredoškolské vzdelania na Gymnáziu v Trebišove. V roku 2007 ukončené vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Odbor: všeobecné lekárstvo. V r. 2013 získaná špecializácia z odboru Ortopédia na UK Bratislava. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pravidelne navštevuje odborné podujatia.

  Zamestnanie

  Od augusta 2007 Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP a LF UPJŠ Košice. Od r. 2016 ako externý učiteľ vyučuje v rámci predmetu anatómia študentov medicíny na LF UPJŠ. Od r. 2016 členom sarkómovej komisie Východoslovenského onkologického ústav v Košiciach.

  Členstvo v organizáciách

  Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
  Sarkómová komisia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach


Docent

   
  doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.  
  doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3537
  ☏ sekretariát UNLP 055/640-3337
  ☏ sekretariát LF UPJŠ 055/640-3537
  ✉ ortopedia.snp@unlp.sk
   Lekári

   
  MUDr. Svetlana Andrejčáková  
  MUDr. Svetlana Andrejčáková
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3552
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Detská ortopedická ambulancia
  streda 08:30-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3492
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 245
   
  MUDr. Juraj Barej  
  MUDr. Juraj Barej, MPH
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3535
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia I.
  streda 08:00-14:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2075
  Združená tkanivová banka - Pavilón I, Rastislavova 43.
   
  MUDr. Matúš Bereš  
  MUDr. Matúš Bereš, PhD.
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-4327
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Osteologická ambulancia a ortopedická ambulancia IV.
  štvrtok 08:30-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
   
  MUDr. Juraj Bielek  
  MUDr. Juraj Bielek
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3553
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia III.
  pondelok 08:00-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
   
  MUDr. Jakub Blaško  
  MUDr. Jakub Blaško
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3543
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia I.
  pondelok 08:30-14:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
   
  MUDr. Katarína Blašková  
  MUDr. Katarína Blašková
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3552
  -- dočasne PN - MD --  
   
   
   
   
  MUDr. Bc. Jozef Bogdan  
  MUDr. Bc. Jozef Bogdan
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3535
  ✉ bogdanjozef27@gmail.com
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ambulancia ortopedickej protetiky
  štvrtok 07:30-12:30 hod.
  piatok 07:30-12:30 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2583
  * objednávanie je možné iba počas ambulantných dní (utorok, streda, piatok)
  pavilón zdravia - XXVIII., Rastislavova 43
   
  MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH  
  MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH
  Vedúci odboru pre liečebno-preventívnu starostlivosť
  pre chirurgické odbory UNLP
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3539
  ✉ robert.cellar@unlp.sk
   

  Odborné zameranie

  V rámci odbornosti ortopédia sa zameriava výraznejšie na endoprotetiku veľkých kĺbov, ochorenia bedrového kĺbu, traumatológiu pohybového ústrojenstva.

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia III.
  utorok 08:00-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112

  Vzdelanie

  Sredoškolské vzdelanie absolvoval na Gymnáziu na Šrobárovej ulici v Košiciach. Štúdium medicíny na Lekárskej fakulteUPJŠ v Košicach ukončil v roku 1996. V roku 1999 získal špecializáciu v odbore ortopédia I. stupňa a v roku 2005 II. stupňa. Po ukončení už externej formy doktorandského štúdia a obhajobe dizertačnej práce získal vedecko – akademickú hodnosť PhD. Štúdium „Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health“ ukončil v roku 2016 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pravidelne navštevuje odborné podujatia.

  Zamestnanie

  Pracovnú činnosť začal v roku 1996 na chirurgickom oddelení v NsP Rožňava. V rokoch 1996 – 1997 bol zamestnaný v rámci internej formy doktorandského štúdia na Ortopedicko – traumatologickej klinike UPJŠ v Košiciach. Od roku 1997 pracoval na tejto klinike ako sekundárny lekár a od roku 2012 ako primár. Ako externý učiteľ dlhodobo vyučuje v rámci predmetu ortopédia a anatómia študentov medicíny na LF UPJŠ. Od roku 2007 vykonáva činnosť ako znalec v odbore ortopédia.

  Prednášková, publikačná, vzdelávacia činnosť

  Autor a spoluautor monografií, vysokoškolskej učebnice, približne 20 publikácií, cca 100 prednášok, z ktorých cca 70 aktívne predniesol.

  Členstvo v organizáciách

  Člen Slovenskej lekárskej komory
  Člen výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti
  Člen rakúskej úrazovej spoločnosti

   
  MUDr. Erik Čonka  
  MUDr. Erik Čonka
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3535
   
   
   
   
   
  MUDr. Barbora Diheneščíková  
  MUDr. Barbora Diheneščíková
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3552
   
   
   
   
  Ortopedická ambulancia I.
  utorok 08:30-14:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
  FLS (Fracture Liaison Service) ambulancia
  pondelok 08:30-14:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3492
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 245
   
  MUDr. Oľga Fehérová  
  MUDr. Oľga Fehérová
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3552
  -- dočasne PN - MD --  
   
   
   
   
  MUDr. Martin Foľvarský  
  MUDr. Martin Foľvarský, MPH
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3543
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Osteologická ambulancia a ortopedická ambulancia IV.
  pondelok 08:30-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
  Ambulancia ortopedickej protetiky
  streda 10:15-14:15 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2583
  * objednávanie je možné iba počas ambulantných dní (utorok, streda, piatok)
  pavilón zdravia - XXVIII., Rastislavova 43
   
  MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH  
  MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3535
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Detská ortopedická ambulancia
  utorok 08:30-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3492
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 245
  Detská ortopedická ambulancia
  piatok 07:30-13:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2582
  Pavilón zdravia - Pavilón XVIII., Rastislavova 43

  Vzdelanie

  V rokoch 1975 – 1979 základná škola, Kuvajt. V rokoch 1979 – 1983 stredná škola, Kuvajt. V rokoch 1983 – 1987 gymnázium, Kuvajt, Jordánsko. V rokoch 1988 – 1989 ÚJOP ZŠ UK, SŠ Senec. 19.6.1997 LF UPJŠ, Košice. 12.6.2002 FVZ, SZU, Bratislava. 5.4.2007 Atestácia z ortopédie, SZU, Bratislava. 19.2.2015 Ph.D., LF UPJŠ, Košice.

  Zamestnanie

  Fakultna Nemocnica princezny Basma, Irbid, Jordánsko: Detská klinika 8.9.1997 – 31.10.1997, Gyn.-pôrodnícka klinika 1.11.1997 - 31.12.1997, Pohotovosť 1.1.1998 – 31.1.1998, Interná klinika 1.2.1998 – 1.5.1998, Chirurgická klinika 2.5.1998 – 31.7.1998, ORL klinika 1.8.1998–1.9.1998. NsP Gelnica, SR: Chirurgicko-traumatologické odd. 21.11.1998 - 31.8.1999. NsP Příbram, ČR: Ortopedicko-traumatologické oddlenie 4.5.2000 - 31.9.2001. FN v Motole, Praha, ČR: Ortopedická klinika I. - 1.10.2001 - 31.8.2002. Ministerstvo zdravotnictva Jordanska, Maad Bin Jabal Hospital: ARO 12.9.2002 – 11.1.2003, Ortopedicko-traumatologické oddelenie 12.1.2003 - 24.2.2004. Fakultna Nemocnica princezny Basma, Irbid, Jordánsko: Ortopedicko-traumatologicka klinika od 25.2.2004. Al Wakrah nemocnica: Ortopedickotraumatologicka klinika od 8.12.2012- 29.02.2016. Terajšie zamestnanie: LF UPJŠ Košice, Odborný asistent, Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP, Košice.

  Publikačná činnosť

  12 publikácií, 186 recenzií.

  Stáže

  • Biothermodynamics, 2 Charles University, Prague, Czech republic, 1.10.2001 - 16.1.2002
  • Advance Course of rheumatologic surgery, Motol Teaching Hospital, May 2002
  • Biomechanics of musculoskeletal system, Department of Anatomy, 2 Charles University, Prague, Czech republic, June 2002
  • Epidemiology of acute diseases, Pan Arab board for medical specializations, Damascus, Syria, February 2004
  • Epidemiological surveillance, Pan Arab board for medical specializations, Damascus, Syria, June 2004
  • Attachment on hand surgery, King Abdullah University Hospital, Ramtha, Jordan, 1.7.2004 - 30.9.2004
  • Maternity and Childhood, Pan Arab board for medical specializations, Damascus, Syria, October 2004
  • Epidemiology of chronic diseases, Pan Arab board for medical specializations, Damascus, Syria, February 2005
  • Synthes Expert Tibia Nail Workshop, Amman, Jordan, 31.10.2007
  • Synthes PHILOS Workshop, Amman, Jordan, 31.10.2007
  • New trends of osteoporosis therapy, SOMOK, Kosice, 21.9.2009
  • Scientific research in medicine, Faculty of Medicine, UPJS, Kosice, Slovakia 17 - 18.6.2010
  • ACP Therapy Training Course, Medilas, Arthrex, Trencin, Slovakia 19.2.2010
  • Advance course of radiology, UNLP, Košice, Slovakia, April 2010
  • Advance course of Resuscitation, UNLP, Košice, Slovakia, October 2010
  • Course of Transfusion Therapy, UNLP, Kosice, Slovakia, 14.3.2011
  • Course of ultrasonography o paediatric hip joints, SZU, Bratislava, 9.2011

  Misie

  • Ministerstvo zdravotnictva Jordanska, iracko-jordanské hranice 1.12.2007 – 3.3.2008
  • lekári bez hraníc MSF France, Trauma Centre, Port Harcourt, Nigeria, Orthopaedic surgeon, 4.3.2008 - 15.4.2008
  • lekári bez hraníc MSF France, Trauma Centre, Port Harcourt, Nigeria, Orthopaedic surgeon, 4.10.2009 – 8.11.2009
  • lekári bez hraníc MSF Switzerland, Leogan Field Hospital, Haiti, Orthopaedic surgeon, 4.2.2010 – 8.3.2010
  • lekári bez hraníc MSF Switzerland, Az Zintan Rural Hospital, Libya, Orthopaedic surgeon, 14.5.2011 – 31.5.2011

  Členstvo v organizáciách

  Redaktor časopisu Journal of Orthopedics & Bone Disorders, Spojené štáty americké, ISSN: 2577- 297X
  Člen organizácie lekári bez hraníc MSF od roku 2007
  Člen slovenskej lekárskej komory
  Člen jordánskej lekárskej komory
  Člen českej lekárskej komory
  Dataflow Certificate of Verification for Health Care Professional 11.9.2014

   
  MUDr. Daniela Hajduková  
  MUDr. Daniela Hajduková
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3552
  ✉ daniela.schreierova@gmail.com
  -- dočasne PN - MD --  
   
   
   
  MUDr. Judita Horváthová  
  MUDr. Judita Horváthová
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/615-2577
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Detská ortopedická ambulancia
  pondelok 07:30-13:00 hod.
  streda 07:30-13:00 hod.
  štvrtok 07:30-13:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2582
  Pavilón zdravia - Pavilón XVIII., Rastislavova 43
  Ortopedická ambulancia II.
  utorok 08:30-15:30 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2075
  Združená tkanivová banka - Pavilón I., Rastislavova 43
   
  MUDr. Peter Hrdlík  
  MUDr. Peter Hrdlík
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3535
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ambulancia úrazovej chirurgie
  pondelok 08:00-13:00 hod.
  ☏ 055/640-3507
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 249
   
  MUDr. Marián Huňár  
  MUDr. Marián Huňár
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3553
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ambulancia úrazovej chirurgie
  utorok 08:00-13:00 hod.
  ☏ 055/640-3507
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 249
   
  MUDr. Martin Kalanin  
  MUDr. Martin Kalanin
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3535
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia IV. - ERAS
  utorok 08:30-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
   
  MUDr. Michal Kaselya  
  MUDr. Michal Kaselya, MHA
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3535
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ambulancia úrazovej chirurgie
  streda - štvrtok 08:00-13:00 hod.
  ☏ 055/640-3507
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 249
   
  MUDr. Jozef Kollár  
  MUDr. Jozef Kollár
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/615-2574
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia I.
  pondelok 10:30-13:00 hod.
  utorok 07:30-13:00 hod.
  štvrtok 07:30-13:00 hod.
  piatok 07:30-13:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2582
  Pavilón zdravia - Pavilón XVIII., Rastislavova 43
  Osteologická ambulancia
  pondelok 07:30-10:00 hod.
  streda 07:30-13:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2758
  Pavilón zdravia - Pavilón XVIII., Rastislavova 43
   
  MUDr. Kamil Kopčík  
  MUDr. Kamil Kopčík
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3543
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia I.
  štvrtok 08:30-14:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
  Ambulancia úrazovej chirurgie
  piatok 08:00-13:00 hod.
  ☏ 055/640-3507
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 249
   
  MUDr. Ján Krajník  
  MUDr. Ján Krajník
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/615-2574
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia II.
  pondelok 07:30-13:00 hod.
  utorok 07:30-13:00 hod.
  streda 07:30-13:00 hod.
  štvrtok 07:30-13:00 hod.
  piatok 07:30-13:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/615-2582
  Pavilón zdravia - Pavilón XVIII., Rastislavova 43
   
  MUDr. Samuel Matanin  
  MUDr. Samuel Matanin
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3543
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia I.
  streda 08:30-14:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
   
  MUDr. Peter Nemec  
  MUDr. Peter Nemec
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3545
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia III.
  streda 08:00-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
   
  MUDr. Ondrej Stebnický  
  MUDr. Ondrej Stebnický
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3535
   
   
   
   

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia I.
  piatok 08:30-14:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
  FLS (Fracture Liaison Service) ambulancia
  pondelok 08:30-14:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3492
  2. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 245
   
  MUDr. Rastislav Šepitka  
  MUDr. Rastislav Šepitka, MPH
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3543
  ✉ rastislav.sepitka@unlp.sk
   
   
   

  Odborné zameranie

  Ambulantná činnosť: diferenciálna diagnostika a diagnostika ortopedických ochorení, viskosuplementačná event. PRP liečba. Operatíva: endoprotetika bedrového a kolenného kĺbu, operácie získaných deformít nohy a členka, nádory pohybového aparátu, syndróm karpálneho tunela, lúpavé prsty.

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia II.
  štvrtok 08:00-13:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112
  Ortopedická ambulancia IV. - ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)
  utorok 08:30-12:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112

  Vzdelanie

  V rokoch 1998 - 2002 Gymnázium DH, Svidník. V rokoch 2002 - 2008 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Odbor: všeobecné lekárstvo.

  Zamestnanie

  Od roku 2008 – súčasnosť: Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, Košice.

  Prednášková činnosť

  • Nonvertebrálne osteoporotické zlomeniny, Jesenný kongres SOTS, 17.-18.10.2013, Košice
  • Intraartikulárne zlomeniny distálneho konca humeru – kazuistiky, Dni primára Bauera, Sympózium úrazovej chirurgie, 23.-24.9.2010, Košice
  • Operačná liečba luxácie akromioklavikulárneho kĺbu, Jesenný kongres SOTS, 26.-28.9.2012, Nové Zámky
  • Zlomeniny v detskom veku – kazuistika, XXX.Červeňanského dni národného kongresu SOTS, 27.-29.1.2010, Bratislava
  • Získané deformity nohy, Vianočný seminár KOTPÚ, 13.12.2013, Košice
  • Včasná diagnostika aseptickej nekrózy hlavy stehnovej kosti v dospelosti, Predvianočný seminár KOTPÚ, 17.12.2013, Košice
  • Operačné prístupy v oblasti nohy, Topografická anatómia a operačné prístupy – koleno, predkolenie, členok a noha, 8.12.2016, Košice
  • Intraartikulárna „viskosuplementácia“, Predvianočný seminár KOTPÚ – Liečba artrózy velkých kĺbov pred implantáciou totálnej endoprotézy, 8.12.2016, Košice
  • TTCA – krátkodobé skúsenosti s retrogradnym klincom, Jesenný kongres SOTS 18.-20.10.2017, Žilina
  • Nádorom podobné afekcie, Predvianočný seminár KOTPÚ – Chirurgia nohy, Onkoortopédia, 7.12.2017, Košice
  • Tumor – algoritmus vyšetrenia, Miestny seminář KOaTPÚ – Onkoortopédia, 25.5.2018

  Publikačná činnosť

  • Tranzitórna osteoporóza, Folia Medica Cassoviensia, 68 (1-2), Ročník 68 Číslo 1-2/2013, ISSN 1337-7817.
  • Liečba gonartrózy intraartikulárnou aplikáciou autológnej plazmy bohatej na trombocyty v porovnaní s kyselinou hyalurónovou a glukokortikoidmi, Gharaibeh A., Lacko M., Štolfa Š., Tóthová T., Rosocha J., Lobbad A., Čellár R., Petrovičová J., Šepitka R., Vaško G., KOTPÚ LF UPJŠ a UN LP, Košice, Department of Orthopaedics and Musculoskeletal Trauma, Alwakra Hospital, Qatar, Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice, Ústav lekárskej informatiky LF UPJŠ, Košice, Jordánske ministerstvo zdravotníctva, Slovenská chirurgia 2014; 11(3) | www.solen.sk.
  • Liečba hallux rigidus aplikáciou plazmy bohatej na trombocyty / Vladimír Filip ... [et al.]., In: Ortopédia 2016, odborná príloha časopisu Bedeker zdravia. - ISSN 1337-2734. - 2016, s. 1. (FILIP, Vladislav - ŠEPITKA, Rastislav - ČELLÁR, Róbert - LACKO, Marek)
  • Comparison of side effects and the need of painkillers in the treatment of knee osteoarthritis by plasma-rich platelets, hyaluronic acid and corticosteroids. In: Slovenská chirurgia. - ISSN 1336-5975. - 2016 , roč. 13 (3-4), s. 72-77. (GHARAIBEH, Ahmad – ŠTOLFA, Štefan – ŠEPITKA, Rastislav - LACKO, Marek - AL WADIYA, Ahmad -TÓTHOVÁ, Timea – ROSOCHA, Ján – ČELLÁR, Róbert – PETROVIČOVÁ, Jana – VAŠKO, Gabriel)

  Kurzy

  • 9. Košický kurz regionálnej anestézie, 7.-8.9.2015, Košice
  • Kurz muskuloskeletárnej dynamickej sonografie, 6.-8.9.2013, Bratislava
  • Preparačný kurz: Endoprotetika DK, 19.1.-20.1.2017, Brno
  • II. Žilinský deň chirurgie ruky, 27.1.2017, Zilina

  Členstvo v organizáciách

  Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
  Sarkómová komisia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach

   
  MUDr. Štefan Štolfa, PhD.  
  MUDr. Štefan Štolfa, PhD.
  Vedúci lekár Centrálneho operačného traktu
  Námestník Úseku medicínskych stratégií UNLP
   
  Pracovný kontakt
  ☏ 055/640-3535
  ✉ stefan.stolfa@unlp.sk
   
   
   

  Odborné zameranie

  V rámci odbornosti ortopédia sa zameriava najmä na športovú medicínu - artroskopické ošetrenie kĺbov (rameno, koleno, bedro, členok) a ochorenia kolenného kĺbu, vrátene endoprotéz, tkanivové inžinierstvo resp. inovatívne postupy pri liečbe ochorení chrupky kĺbov, traumatológiu pohybového ústrojenstva.

  Ambulantná činnosť

  Ortopedická ambulancia II.
  piatok 08:00-13:00 hod.
  ☏ k objednaniu : 055/640-3563
  1. poschodie polikliniky UNLP, tr. SNP 1, číslo dverí 112

  Vzdelanie

  V roku 2006 ukončené štúdium UPJŠ LF v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. V roku 2010 ukončené doktorandské štúdium a získanie titulu PhD. za odbornú prácu: Stimulácia chondrocytov elektromagnetickými poliami a ich využitie v liečbe degeneratívnych ochorení kĺbov. V roku 2012 získanie špecializácie z odboru Ortopédia na UK Bratislava. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pravidelne navštevuje odborné podujatia.

  Zamestnanie

  Od septembra 2006 Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice. V rokoch 2011-2017 čiastočný úväzok ako odborný asistent Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF Košice.

  Významné odborné stáže a odborné podujatia:

  • 2003 - stáž na chirurgickej klinike University of Debrecen, Medical health and science center, Maďarsko pod vedením Dr. med. Kerekes László.
  • 2009 - hospitácia na chirurgickom oddelení St.Marien-Krankenhaus Ahaus, Nemecko pod vedením Dr. Med. B. Stratmann.
  • 2009 - výmenný pobyt na oddelení ortopédie a traumatológie Uzsoki utcai Korház, Budapesť, Maďarsko, pod vedením prof. László Hangody M.D., Ph.D., D.Sc.
  • 2014 - účasť na seminári Joint and Bone American Austrian Foundation – Open Medical Institute (AAF-OMI) v Salzburgu v Rakúsku, zameraný na ortopédiu a športovú medicínu.

  Prednášková, publikačná činnosť

  Najvýznamnejšia publikácia:
  ŠTOLFA Š et al. Effects of Static Magnetic Field and Pulsed Electromagnetic Field on Viability of Human Chondrocytes in vitro. In Physiol. Res., ISSN 0862-8408, 2007, vol. 56, suppl. 1, p. 45-49.- citované v 25 krát.

  Spoluautor viacerých odborných článkov a ako aj autor a spoluautor vyše 20 prednášok na domácich aj zahraničných odborných konferenciách s ich aktívnou prezentáciou.

  Členstvo v organizáciách

  Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
  Rakúska úrazová spoločnosť
  Slovenská lekárska komora


Zdravotné sestry

  staničná sestra A oddelenia Mgr. Monika Jarušinská
  staničná sestra B, C oddelenia Dana Vajtová, DVS
  staničná sestra D, E oddelenia Bc. Monika Kočišová
     
  Viera Bandžáková  
  Nikola Brestovičová, DVS  
  Marta Čepová  
  Bc. Silvia Černáková  
  Libuša Dikanová, DVS  
  Marcela Eperješiová  
  Bc. Pavlína Figurová  
  Monika Girdasovová  
  Bc. Zlatica Goncová  
  Bc. Lea Hreščáková  
  Bc. Renáta Hrubovská  
  Bc. Ingrid Járayová  
  Zuzana Kaduková  
  Mgr. Júlia Kaletová  
  Iveta Kolesárová  
  Bc. Veronika Konečná  
  Monika Kotrlecová, DVS  
  Viera Kovácsová  
  Ing. Ľudmila Lehotaiová  
  Bc. Eva Malinovská  
  Mgr. Andrea Onofrejová  
  Adriana Ovsáková, DVS  
  Bc. Anna Pavlikovská  
  Mária Peržeľová, DVS  
  Mgr. Ľubica Rapavá  
  Bc. Gabriela Siládiová  
  Slávka Škovránková  
  Ing. Lucia Skybová  
  Iveta Štefančinová  
  Mariana Tomaschová, DVS  
  Zuzana Trcková, DVS  
  Bc. Alena Tunkelová  
  Mgr. Marcela Urbanová  
  Mgr. Zuzana Vašková  
  Mgr. Viera Vereščáková  
  Martina Vodová  
  PhDr. Ľudmila Vojtková  
  Milena Volochová, DVS  
  Anna Zahornacká  
  Mgr. Zuzana Zaletová  
  Zuzana Žecová  

Asistenti

  Henrieta Bérešová  
  Dana Fečová  
  Anna Feková  
  Liana Klapková  
  Daniela Klusová  
  Andrea Kočišová  
  Iveta Pekárová  
  Jaroslav Plajdičko  

Sanitárky

  Mária Bednárová  
  Martina Kriváková  
  Renáta Pruhová  
  Monika Rusnáková  
  Cecília Smoradová  

Technicko-hospodárski pracovníci

  Jana Huszová  
     
     

Pomocní pracovníci
v zdravotníctve

  Henrieta Bodnárová  
  Lucia Dancáková  
  Valentína Lörincová  
  Vladimír Molnár  
     
X

Ako sa mám objednať na operáciu?
Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v areáli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

Kto ma môže odoslať na vyšetrenie?
Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

Aké sú doplatky za operácie?
Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

Ako si objednať nadštandardnú izbu?
V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

Aké umelé kĺby používame?
Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je titánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.

X