linika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva logo
FAQ - často kladené otázky
podujatia, veda, vzdelávanie

Veda a vzdelávanie

Integrálnou súčasťou činnosti klinického pracoviska je vzdelávacia činnosť a realizácia výskumných projektov a to či už vo forme aplikovaného výskumu alebo ak je to možné aj základného výskumu v oblasti činnosti.

Pedagogická činnosť

Na pracovisku prebieha pregraduálna výučba domácich aj zahraničných študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, postgraduálna výučba v odbore ortopédia a doktorandské štúdium v odbore chirurgia.

Prednášková činnosť

 • Gharaibeh A., Pobeha J., Čellár R., Vaško G.: Systemic bone disease – own experience. XXXIV. Červeňanského dni, 30-31.1.2013, BA

  Lacko M., Šepitka R., Čellár R., Vaško G.: Konzervatívna liečba akromi­oklavikulárnej luxácie. XXXIV. Červeňanského dni, 30-31.1.2013, BA

  Štolfa Š., Šepitka R., Lacko M.: Nonvertebrálne osteoporotické zlomeniny. Jesenný kongres SOTS s medzinárodnou účasťou, 17.-18.10.2013, Košice

  Filip V., Foľvarský M., Čellár R.: Osteoporóza z inaktivity – kazuistika. Jesenný kongres SOTS s medzinárodnou účasťou, 17.-18.10.2013, Košice

  Pobeha J., Fehér O., Čellár R.: Inveterovaná luxácia bedrového kĺbu v detskom veku ako následok neliečenej DDH. Jesenný kongres SOTS s medzinárodnou účasťou, 17.-18.10.2013, Košice

  Čellár R., Lacko M., Štolfa Š., Vaško G.: Sociálne aspekty zlomenín horného konca stehnovej kosti. Jesenný kongres SOTS s medzinárodnou účasťou, 17.-18.10.2013, Košice

  Lacko M., Čellár R., Vaško G.: Naše skúsenosti s krátkym femorálnym driekom Metha. Jesenný kongres SOTS s medzinárodnou účasťou, 17.-18.10.2013, Košice

  Lacko M., Čellár R., Vaško G.: Konzervatívna liečba zlomenín stavcov hrudnej a driekovej chrbtice. Jesenný kongres SOTS s medzinárodnou účasťou, 17.-18.10.2013, Košice

  Pobeha J., Fehér O., Čellár R.: Vrodená dysplázia bedrového kĺbu. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 13.12.2013, Košice

  Fehér O., Pobeha J., Vaško G.: Vrodené deformity nohy. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 13.12.2013, Košice

  Lacko M., Čellár R., Vaško G.: Naše skúsenosti s krátkym femorálnym driekom Metha. Jesenný kongres SOTS s medzinárodnou účasťou, 17.-18.10.2013, Košice

  Šepitka R., Filip V., Čellár R.: Získané deformity nohy. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 13.12.2013, Košice

  Lacko M., Sokol D., Vaško G.: Endoprotetika kolenného kĺbu. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 13.12.2013, Košice

  Čellár R., Lacko M., Vaško G.: Endoprotetika bedrového kĺbu. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 13.12.2013, Košice

  Štolfa Š., Mitró I., Lacko M.: Možnosti ošetrenia mäkkých štruktúr kolenného kĺbu. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 13.12.2013, Košice

  Mitró I., Štolfa Š., Čellár R.: Možnosti ošetrenia mäkkých štruktúr ramenného kĺbu. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 13.12.2013, Košice

 • Mitró I.: Simple dislocation of elbow, classification and how to treat it. AOTrauma Symposium – Elbow, 12.6.2014, Košice

  Čellár R., Lacko M.,  Schreierová D., Vaško G.: Využitie kyseliny tranexamovej v redukcii perioperačných krvných strát.  Jesenný kongres SOTS, 15.-17.10.2014, Skalica

  Mitró I.: AOTrauma Course - Advanced Principles of Fracture Management. 15.-17.10.2014, Banská Bystrica

  Sokol D., Vaško G.: Infekcia v ortopédii - diagnostika a liečba. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 11.12.2014, Košice

  Štolfa Š., Čellár R.: Infekcia v ortopédii - ako jej predchádzať. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 11.12.2014, Košice

  Fehér O., Pobeha J., Schreierová D.: Infekcie kostí a kĺbov u detí. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 11.12.2014, Košice

  Čellár R., Lacko M.: Retroperitoneálne abscesy – kazuistiky. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 11.12.2014, Košice

  Filip V.,  Šepitka R.: Zlomeniny u pacientov vyššieho veku. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 11.12.2014, Košice

  Čellár R., Foľvarský M.: Komplexná pooperačná  starostlivosť o pacientov so zlomeninou proximálneho femuru. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 11.12.2014, Košice

  Lacko M., Schreierová D.: Vzťah medzi osteoartrózou a osteoporózou. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 11.12.2014, Košice

  Mitró I., Čellár R.: Endoprotetika ramenného kĺbu. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 11.12.2014, Košice

  Lacko M.: Možnosti liečby osteoartrózy. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a TPÚ, 11.12.2014, Košice

  Lacko M.: Diagnosis of implant loosening. Aesculap Academy, 25.-26.9.2014, Praha

  Čellár R.: Cementless and cemented femur revision strategy. Aesculap Academy, 25.-26.9.2014, Praha

 • Lacko M., Schreierová D, Čellár R., Vaško G.: Vplyv osteoporózy na remodeláciu proximálneho femoru po implantáciách endoprotéz bedra. XXXIV. Červeňanského dni, 12.3.-13.3.2015, Bratislava

  Lacko M., Čellár R., Vaško G.: Patelofemorálna bolesť po totálnej náhrade kolenného kĺbu. Jesenný kongres SOTS, 14.-.16.10.2015, Prešov

  Čellár R., Lacko M., Sokol D., Šepitka R.: Cementované femorálne komponenty v revíznej endoprotetike bedrového kĺbu. Jesenný kongres SOTS, 14.-.16.10.2015, Prešov

  Lacko M., Vaško G., Čellár R.: Počítačová navigácia  v ortopédii. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 17.12.2015, Košice

  Čellár R.,Sokol. D., Schreierová D.: Senzitivita MRI vyšetrenia v diagnostike lézii meniskov a skrížených väzov. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 17.12.2015, Košice

  Šepitka R., Fehér O., Bereš M.: Včasná diagnostika kostnej nekrózy hlavy stehnovej kosti  v dospelosti. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 17.12.2015, Košice

  Sokol D., Lacko M.,Filip. V. : Diagnostika uvoľňovania endoprotéz bedrového kĺbu. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 17.12.2015, Košice

  Štolfa Š., Mitró I., Foľvarský M. : Poškodenia mäkkých štruktúr ramenného kĺbu v ultrasonografickom obraze. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 17.12.2015, Košice

 • Filip V., Šepitka R., Čellár R., Lacko M.: Liečba hallux rigidus aplikáciou autológnej plazmy bohatej na trombocyty.  XXXVI. Červeňanského dni, 10.-11.3.2016, Bratislava

  Štolfa Š., Filip V., Folvarský M., Čellár R.: Efektivita artroskopie pri degeneratívnych zmenách kolenného kĺbu. XXXVI. Červeňanského dni, 10.-11.3.2016, Bratislava

  Lacko M., Čellár R., Schreierová D., Vaško G.: Vplyv lokálneho a celkového podania kyseliny tranexámovej na krvné straty pri TEP kolenného kĺbu. XX. Národní kongres ČSOT, 18.-20.9.2016, Praha

  Čellár R., Lacko M., Filip V.: Nekróza hlavy stehnovej kosti po abscese m. iliopsoas. XX. Národní kongres ČSOT, 18.-20.9.2016, Praha

  Štolfa, Š., Čellár R.: Akútne ošetrenie poškodenia LCA – kazuistika. Jesenný kongres SOTS, Šamorín, 28.-30.9.2016

  Čellár R., Schreierová D., Filip V.: Komplexná liečba osteoartrózy - úvodný prehľad. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 8.12.2016, Košice

  Bereš M., Čellár R., Schreierová D.: NSA a analgetiká v liečbe osteoartrózy. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 8.12.2016, Košice

  Šepitka R., Fehér O., Barej J.: Intraartikulárna „viskosuplementácia“. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 8.12.2016, Košice

  Filip V., Lacko M., Šepitka R.: Kmeňové bunky a bunková liečba (PRP). Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 8.12.2016, Košice

  Sokolová D., Sokol D.: Úloha kortikoidov a proloterapie v liečbe degeneratívnych ochorení pohybového aparátu. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 8.12.2016, Košice

  Štolfa Š., Mitró M., Pobeha J.: Význam korekčných osteotómií v liečbe osteoartrózy. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 8.12.2016, Košice

  Balog M., Foľvarský M., Blašková K.: Artroskopia pri artrotických zmenách kolenných kĺbov. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 8.12.2016, Košice

  Lacko M., Štolfa Š., Vaško G.: Unikondylárne náhrady kolenných kĺbov. Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, 8.12.2016, Košice


Publikačná činnosť

 • "Osteoporotické" zlomeniny horného konca stehnovej kosti / Róbert Čellár ... [et al.].
  In: Folia Medica Cassoviensia. - ISSN 1337-7817. - Tomus 68, no. 1-2 (2013), s. 31-36.
  [ČELLÁR, Róbert - LACKO, Marek - VAŠKO, Gabriel - ŠTOLFA, Štefan]

  Atypická obojstranná ruptúra šľachy štvorhlavého svalu stehna / Róbert Čellár ... [et al.].
  In: Folia Medica Cassoviensia. - ISSN 1337-7817. - Tomus 68, no. 1-2 (2013), s. 56-60.
  [ČELLÁR, Róbert - LACKO, Marek - ŠTOLFA, Štefan - VAŠKO, Gabriel]

  Kostné zmeny v oblasti proximálneho femoru po aloplastike bedrového kÍbu / Marek Lacko, Róbert Čellár, Gabriel Vaško. - Č. projektu: VEGA 01/0717/12.
  In: Folia Medica Cassoviensia. - ISSN 1337-7817. - Tomus 68, no. 1-2 (2013), s. 51-55.
  [LACKO, Marek - ČELLÁR, Róbert - VAŠKO, Gabriel]

  Osteoporotické zlomeniny hrudnej a driekovej chrbtice / Marek Lacko, Róbert Čellár, Gabriel Vaško.
  In: Folia Medica Cassoviensia. - ISSN 1337-7817. - Tomus 68, no. 1-2 (2013), s. 41-46.
  [LACKO, Marek - ČELLÁR, Róbert - VAŠKO, Gabriel]

  Osteoporóza pri imobilizácii / Vladimír Filip ... [et al.].
  In: Folia Medica Cassoviensia. - ISSN 1337-7817. - Tomus 68, no. 1-2 (2013), s. 37-40.
  [FILIP, Vladimír - LACKO, Marek - FOĽVARSKÝ, Martin - ČELLÁR, Róbert]

  Tranzitórna osteoporóza / Rastislav Šepitka, Marek Lacko, Gabriel Vaško.
  In: Folia Medica Cassoviensia. - ISSN 1337-7817. - Tomus 68, no. 1-2 (2013), s. 47-50.
  [ŠEPITKA, Rastislav - LACKO, Marek - VAŠKO, Gabriel]

  "Osteoporotické" zlomeniny horného konca stehnovej kosti / Róbert Čellár ... [et al.].
  In: Folia Medica Cassoviensia. - ISSN 1337-7817. - Tomus 68, no. 1-2 (2013), s. 31-36.
  [ČELLÁR, Róbert - LACKO, Marek - VAŠKO, Gabriel - ŠTOLFA, Štefan]

  Možnosti tkanivového inžinierstva v ortopédii / Róbert Čellár ... [et al.].
  In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - ISSN 1335-4477. - Roč. 63, č. 37 (2013), s. 18-20.
  [ČELLÁR, Róbert - LACKO, Marek - VAŠKO, Gabriel - ŠTOLFA, Štefan]

 • Effect of PRP and PPP on proliferation and migration of human chondrocytes and synoviocytes in vitro / Judita Amrichová ... [et al.].
  In: Central European Journal of Biology. - ISSN 1895-104X. - Vol. 9, no. 2 (2014), s. 139-148.
  [AMRICHOVÁ, Judita - ŠPAKOVÁ, Tímea - ROSOCHA, Ján - HARVANOVÁ, Denisa - BAČENKOVÁ, Darina - LACKO, Marek - HORŇÁK, Slavomír]

  Reparation of chondral defects in rabbits by autologous and allogenous chondrocytes seedes on collagen/hyaluronan scaffold or suspended in fibrin glue / Slavomír Horňák ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0406/12.
  In: Acta Veterinaria-Beograd. - ISSN 0567-8315. - Vol. 64, no. 1 (2014), s. 61-72.
  [HORŇÁK, Slavomír - HARVANOVÁ, Denisa - LEDECKÝ, Valent - HLUCHÝ, Marián - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - AMRICHOVÁ, Judita - ROSOCHA, Ján - VAŠKO, Gabriel - ŠVIHLA, Róbert - PETROVIČ, Vladimír]

  Basics of isolation and cultivation of chondrocytes according to good laboratory practice / José Manuel Muñoz Olmedo ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0772/13, MŠ SR - APVV 0684-12, Iné granty zahraničné CEX - Neureg 26220120063.
  In: Actualidad Médica. - ISSN 0365-7965. - Vol. 99, no. 792 (2014), s. 65-69.
  [MUÑOZ OLMEDO, José Manuel - HARVANOVÁ, Denisa - ŠPAKOVÁ, Tímea - ROSOCHA, Ján - LACKO, Marek - BAČENKOVÁ, Darina - AMRICHOVÁ, Judita]

  Naše skúsenosti s krátkym femorálnym driekom Metha / M. Lacko ... [et al.].
  In: Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. - ISSN 0001-5415. - Vol. 81, no. 1 (2014), s. 70-76.
  [LACKO, Marek - FILIP, Vladimír - ČELLÁR, Róbert - VAŠKO, Gabriel]

  Liečba gonartrózy intraartikulárnou aplikáciou autológnej plazmy bohatej na trombocyty v porovnaní s kyselinou hyalurónovou a glukokortikoidmi / A.Gharaibeh ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - ISSN 1336-5975. – Vol. 11, no 3 (2014), s. 92–96.
  [GHARAIBEH, Ahmad - LACKO, Marek - ŠTOLFA, Štefan - TÓTHOVÁ, Timea – ROSOCHA, Ján – LOBBAD, Ali Abu – ČELLÁR, Róbert – PETROVIČOVÁ, Jana – ŠEPITKA, Rastislav – VAŠKO, Gabriel]

 • Implantácia endoprotéz kolenného kĺbu pomocou kinematickej počítačovej navigácie Orthopilot / Marek Lacko, Róbert Čellár, Gabriel Vaško.
  In: Ortopédia : odborná príloha časopisu Bedeker zdravia. - ISSN 1337-2734. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 40-42.
  [LACKO, Marek - ČELLÁR, Róbert - VAŠKO, Gabriel]

  Vplyv osteoporózy na remodeláciu proximálneho femoru po implantáciách endoprotéz bedra / M. Lacko ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0717/12.
  In: Ortopédia : odborná príloha časopisu Bedeker zdravia. - ISSN 1337-2734. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 58.
  [LACKO, Marek - SCHREIEROVÁ, Daniela - ČELLÁR, Róbert - VAŠKO, Gabriel]

  Bone remodelling in the proximal femur after uncemented total hip arthroplasty in patients with osteoporosis.
  In: Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. - ISSN 0001-5415. - Vol. 82, no. 6 (2015), s. 430-436.
  [LACKO, Marek - SCHREIEROVÁ, Daniela - ČELLÁR, Róbert - VAŠKO, Gabriel]

  Incidencia osteopénie a osteoporózy u pacientov plánovaných na implantáciu necementovanej endoprotézy bedrového kĺbu / M. Lacko ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0717/12.
  In: Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. - ISSN 0001-5415. - Vol. 82, no. 1 (2015), s. 61-66.
  [LACKO, Marek - SCHREIEROVÁ, Daniela - ČELLÁR, Róbert  - VAŠKO, Gabriel]

 • Zlomenina proximálneho femuru u geriatrického pacienta / Róbert Čellár, Marek Lacko, Vladimír Filip ; recenzenti Roman Totkovič, Peter Polan. - 1. vyd. - Košice : Equilibria, 2016. - 102 s. - ISBN 9788081431937(brož.).
  [ČELLÁR, Róbert - LACKO, Marek - FILIP, Vladimír]

  Effect of in vitro differentiation of human mesenchymal stemcells on cartilage repair in osteoarthritis of knee joint / Tímea Špaková ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0217/16, MŠ SR - APVV 0684-12.
  In: EuropeanCells and Materials. - ISSN 1473-2262. - Vol. 32, Suppl. 3 (2016) s. 61.
  [ŠPAKOVÁ, Tímea - PLŠÍKOVÁ, Jana - HARVANOVÁ, Denisa - LACKO, Marek - ROSOCHA, Ján ]

  The effect of human bone grafts on osteogenic differentiation of adipose tissue derived mesenchymal stromal cells in vitro / Jana Plšíková ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0772/13, MŠ SR APVV 0684-12.
  In: EuropeanCells and Materials. - ISSN 1473-2262. - Vol. 32, Suppl. 3 (2016), s. 55.
  [PLŠÍKOVÁ, Jana - HARVANOVÁ, Denisa - ŠPAKOVÁ, Tímea - GROMOŠOVÁ, Sylvia - LACKO, Marek - KLUKA, Teodor - ŠEVC, Juraj - ROSOCHA, Ján ]

  Nekróza hlavy stehnovej kosti po abscese m. iliopsoas / Róbert Čellár, Marek Lacko, Vladimír Filip.
  In: Národní kongres ČSOT: kniha abstrakt. - Praha: Galen, 2016. - ISBN 9788074922688. - S. 65.
  [ČELLÁR, Róbert - LACKO, Marek - FILIP, Vladimír ]

  Vplyv lokálneho a celkového podania kyseliny tranexámovej na krvné straty pri TEP kolenného kĺbu / Marek Lacko ... [et al.].
  In: Národní kongres ČSOT: kniha abstrakt. - Praha: Galen, 2016. - ISBN 9788074922688. - S. 56.
  [LACKO, Marek - ČELLÁR, Róbert - SCHREIEROVÁ, Daniela - VAŠKO, Gabriel ]

  Liečba hallux rigidus aplikáciou plazmy bohatej na trombocyty / Vladimír Filip ... [et al.].
  In: Ortopédia 2016, odborná príloha časopisu Bedeker zdravia. - ISSN 1337-2734. - 2016, s. 1.
  [FILIP, Stanislav - ŠEPITKA, Rastislav - ČELLÁR, Róbert - LACKO, Marek ]

  Comparison of side effects and the need of painkillers in the treatment of knee osteoarthritis by plasma-rich platelets, hyaluronic acid and corticosteroids.
  In: Slovenská chirurgia. - ISSN 1336-5975. - 2016 , roč. 13 (3-4), s. 72-77.
  [GHARAIBEH, Ahmad – ŠTOLFA, Štefan – ŠEPITKA, Rastislav - LACKO, Marek - AL WADIYA, Ahmad -TÓTHOVÁ, Timea – ROSOCHA, Ján – ČELLÁR, Róbert – PETROVIČOVÁ, Jana – VAŠKO, Gabriel ]


Veda a výskum

Ťažiskom vedecko-výskumnej činnosti sú možnosti liečby oseálnych a chondrálnych defektov rôznej etiológie pomocou autológnych bunkových implantátov a problematika remodelačných zmien na skelete po implantácii umelých kĺbových náhrad. Pracovisko je začlenené do riešiteľského kolektívu vedecko-výskumných projektov VEGA č.9-1/0717/12 a 8-1/0406/12.

Organizované podujatia

S cieľom zlepšovania odbornej úrovne, ale taktiež spoločenských a sociálnych kontaktov organizujeme každoročne viaceré odborné a spoločenské podujatia. Niektoré sú organizované pravidelne a opakovane. Iné nepravidelne, v súvislosti s rôznymi udalosťami a príležitosťami.

Miestny vzdelávací seminár KOaTPÚ - 31.5.2024

Miestny vzdelávací seminár KOaTPÚ - 26.4.2024

Miestny vzdelávací seminár KOaTPÚ - 22.3.2024

Predvianočný seminár 2023 - 7.12.2023

Miestny vzdelávací seminár KOaTPÚ - 24.11.2023

Jesenný kongres SOTS 5-6.10.2023

V máji sa na seminári rozoberali témy z onkologickej problematiky.

MUDr. Ondrej Fehér

 

Miestny vzdelávací seminár KOaTPÚ - 30.6.2023

Miestny seminár KOaTPÚ - ERAS v kĺbovej endoprotetike, Organizačné a metodické usmernenia - 28.4.2023

Miestny seminár KOaTPÚ - 27.1.2023

Predvianočný seminár 2022 - 6.12.2022

Semináre v období pandémie COVID-19

V období pandémie COVID-19 boli miestne semináre organizované len v obmedzenom množstve z dôvodu vtedy platných hygienicko-epidemiologických opatrení.

Predvianočný seminár 2019 - 11.12.2019

Miestny seminár KOaTPÚ - Osteoporóza - 21.10.2019

Miestny seminár KOaTPÚ - Traumatológia - osteosyntézy - 27.9.2019

Miestny seminár KOaTPÚ - Replatačná chirurgia - 31.5.2019

Miestny seminár KOaTPÚ - Metabolické artropátie - 29.4.2019

Miestny seminár KOaTPÚ - Endoprotetika, následný manažment a rehabilitácia - 29.3.2019

Miestny seminár KOaTPÚ - Optimalizácia liečebných postupov v ortopédii - 25.1.2019

V januári 2019 pokračujeme v pravidelných odborných seminároch kliniky, témou prednášok bola optimalizácia liečebných postupov.

 

Predvianočný seminár KOaTPÚ - 6.12.2018

Na mikuláša v decembri 2018 sme pokračovali v tradícii predvianočných seminárov KOaTPÚ pre ortopédov a príbuzné odbory z východného Slovenska. Odzneli prednášky na témy artrodéz, komplikácií aj indikácií aloplastických výkonov veľkých kĺbov, periprotetické infekcie a zlomeniny a oveľa, oveľa viac... “

 

Miestny seminár KOaTPÚ - Tkanivové inžinierstvo v ortopédii - 30.11.2018

V novembri 2018 sa diskutovalo a prednášalo na témy tkanivového inžinierstva.

 

Miestny seminár KOaTPÚ - Infekcie v orotpédii - 26.10.2018

V októbri 2018 bola témou semináru infekcia.

 

Miestny seminár KOaTPÚ - Detská ortopédia - 28.9.2018

Po prázdninovej/dovolenkovej prestávke sa v septembri opäť organizoval seminár s tématikou detskej ortopédie.

 

Miestny seminár KOaTPÚ - Možnosti diagnostiky a terapie v ortopédii/traumatológii - 29.6.2018

Tesne pred letnými prázdninami sa na seminári v júli preberali témy špecifickej liečby a diagnostiky v ortopedickej traumatológii

 

Miestny seminár KOaTPÚ - Onkoortopédia - 25.5.2018

V máji sa na seminári rozoberali témy z onkologickej problematiky.

 

Miestny seminár KOaTPÚ - Orto - Trauma - 27.4.2018

Predmetom miestneho seminára kliniky boli v apríly vybrané témy z ortopedickej traumatológie.

 

Miestny seminár KOaTPÚ - Chirurgia zápästia a ruky - 23.3.2018

V rámci prehlbovania našich vedomostí bola marci 2018 témou miestneho seminára Chirurgia ruky a zápästia.

 

Miestny seminár KOaTPÚ - Artroskopia a športová medicína - 26.1.2018

Pravidelne jedenkrát mesačne si na klinike v rámci prehlbovania našich vedomostí organizujeme vzdelávacie semináre, vždy na konkrétnu tému s pripravením odborných prednášok. V januári 2018 bola témou Artroskopia a športová medicína.

 

Predvianočný seminár - chirurgia nohy, onkoortopédia - 7.12.2017

Dňa 7.12.2017 sme organizovali Predvianočný seminár KOaTPÚ pre ortopédov a príbuzné odbory z východného Slovenska. Odzneli prednášky na témy chirurgia nohy a onkoortopédia.

 

Topografická anatómia a operačné prístupy v oblasti LAKŤA, PREDLAKTIA, ZÁPӒSTIA A RUKY - 27.10.2017

Dňa 7.12.2017 sme organizovali Predvianočný seminár KOaTPÚ pre ortopédov a príbuzné odbory z východného Slovenska. Odzneli prednášky na témy chirurgia nohy a onkoortopédia.

 

Topografická anatómia a operačné prístupy v oblasti RAMENA A LAKŤA - 28.4.2017

Dňa 28.4.2017 naša klinika v spolupráci s Ústavom anatómie LF UPJŠ organizovala pravidelný anatomický workshop, tentokrát na tému „Topografická anatómia a operačné prístupy v oblasti ramena a lakťa“, kde edukácia prebiehala formou teoretických prednášok a praktických cvičení operačných prístupov na kadáveroch v priestoroch Ústavu anatómie LF UPJŠ Šrobárova 2 Košice.

 

Predvianočný seminár - Liečba artrózy veľkých kĺbov pred implantáciou totálnej endoprotézy - 8.12.2016

Dňa 8.12.2016 sme organizovali Predvianočný seminár KOaTPÚ pre ortopédov a príbuzné odbory z východného Slovenska, na ktorom sa zúčastnilo 78 účastníkov. Odzneli prednášky na tému „Liečba artrózy veľkých kĺbov pred implantáciou totálnej endoprotézy“.

 

Topografická anatómia a operačné prístupy – KOLENO, PREDKOLENIE, ČLENOK a NOHA - 8.12.2016

Dňa 28.10.2016 naša klinika v spolupráci s Ústavom anatómie LF UPJŠ organizovala workshop na tému „Topografická anatómia a operačné prístupy – KOLENO, PREDKOLENIE, ČLENOK a NOHA“, kde edukácia prebiehala formou teoretických prednášok a praktických cvičení operačných prístupov na kadáveroch v priestoroch Ústavu anatómie LF UPJŠ Šrobárova 2 Košice.

 

BEDROVÝ a KOLENNÝ KĹB - topografická anatómia a operačné prístupy - 22.10.2015-23.10.2015

V októbri 2015 naša klinika v spolupráci s Ústavom anatómie LF UPJŠ organizovala prvý anatomický workshop na tému „BEDROVÝ a KOLENNÝ KĹB - topografická anatómia a operačné prístupy“, edukácia prebiehala formou teoretických prednášok a praktických cvičení operačných prístupov na kadáveroch v priestoroch Ústavu anatómie LF UPJŠ Šrobárova 2 Košice.

 

Športové dni KOaTPÚ 2016 a 2017

Dňa 3.9.2016 a 20.5.2017 organizovala naša klinika Športové dni. Podujatí sa zúčastnilo 58 a rok nato 83 našich zamestnancov a ich príbuzných. Odohrávali v Kavečanoch pri futbalovom ihrisku, kde sme si zašportovali, oddýchli a občerstvili sa.

X

Ako sa mám objednať na operáciu?
Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v areáli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

Kto ma môže odoslať na vyšetrenie?
Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

Aké sú doplatky za operácie?
Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

Ako si objednať nadštandardnú izbu?
V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

Aké umelé kĺby používame?
Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je titánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.